Første kolonne er sorteret alfabetisk. Man kan vælge sprog i begge kolonner med titler (på én gang). Klik på en af knapperne kaldet "Vælg sprog" for at se resultatet. Tredie kolonne viser værkets nummer i H.C. Andersen-centrets online værkregister. Klik på det for at få yderligere information om et værk.
Værk
nr.
"Alt paa sin rette Plads!" Everything in its Proper Place 109
"Dandse, dandse Dukke min!" Dance, Dance, Doll of Mine! 193
"Deilig!" "Beautiful" 142
"Den korteste nat" (Kløverblomst! så sød er duften) Ingen oversættelse 2310
"Der er Forskjel" There is a Difference 99
"Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Life, 'Tis Ever Onward (See! The mists of spring are rising)
1914
"Det har Zombien gjort" (Har du hørt om tryllelandet) Ingen oversættelse 1857
"Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) Ingen oversættelse 1871
"For Danmark!" (Det er en stor alvorlig tid) Ingen oversættelse 1993
"Fremad!" (Fremad! frem, I danske drenge) Ingen oversættelse 2033
"Hun duede ikke" She Was Good for Nothing 113
"Jeg drømte, jeg var en lille fugl" (Jeg drømte, jeg var en lille fugl) Ingen oversættelse 1790
"Man siger -"! Folks Say - 204
"Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet Ingen oversættelse 1112
"Min lille fugl, hvor flyver du? (Min lille fugl, hvor flyver du) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: My Little Bird, You Swiftly Soar
1938
"Noget" Something 128
"Pandeben, øjesten, o.s.v." (Pandeben! - Godt det gror) Ingen oversættelse 1950
"Pjat, pjat" (Om tebordet sidder de damer smukt) Ingen oversættelse 1588
"Spørg Amagermo'er"! Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Ask Old Mother Tot! (There was a carrot so fat and old)
192
"Veni creator!" (I dalen står et kloster hist i den fri natur) Ingen oversættelse 1562
"Ærens Tornevei" The Thorny Road of Honor 121
(Alfabet-buket) Ingen oversættelse 1983
(Amagerbonden har hollandsk blod) Ingen oversættelse 2117
(Dagen stiger) Ingen oversættelse 2113
(De storme bort! det er et Veir derude). Ingen oversættelse 2155
(Den druknedes sang på østpynten af Amager) (Verden er et perspektiv, himlen futteralet) Ingen oversættelse 1517
(Den Sang jo klinger, som en Menuet). Ingen oversættelse 2152
(Den slette Urt i Soelskin staaer, den bedste tidt i Skygge). Motto af H. C. Andersen, anvendt til et Digt »Planten og Digteren« af 12-4. Ingen oversættelse 1647
(Der staaer bag Frederiksholms Canal). Ingen oversættelse 2052
(Det er en Høitidsfest, en Glædes Dag). Ingen oversættelse 2150
(Efter W. Müller). (Skuffet Kjærlighed! Du ligner i din bittre, tunge Vee). Ingen oversættelse 1785
(Gud, du stormagt, den eneste nu) Ingen oversættelse 2510
(Havet har jeg kjær, som Dig min Pige). (Saml. Skr. X, 104). Ingen oversættelse 1928
(Her Wilken gik og voxte op). Ingen oversættelse 1987
(Hjertet er en Vugge) Ingen oversættelse 1757
(Hun drømte om Alfer i Stuens Krog). Ingen oversættelse 2253
(Hvert efterår siger løvet der faldt) Ingen oversættelse 2514
(Hvor den natblå bølge drømmer) Ingen oversættelse 2519
(I Havet ligger Fader død) Ingen oversættelse 1815
(Infanterie mod Kavallerie). Ingen oversættelse 2254
(Ja gamle Minder! - derfor gik han bort). Ingen oversættelse 2153
(Ja hjem til Sjællands Bøgelund) Ingen oversættelse 1808
(Jeg er en Dame med Slæb og Maneer). Ingen oversættelse 2255
(Jeg gav dem mit fulde hjerte) Ingen oversættelse 2115
(Jo mere tung af Frugt en Gren er vorden) Ingen oversættelse 1642
(Jovist faaer du Sukker, men før det kan skee). Ingen oversættelse 2256
(Læs Aftenbønnen før du sover ind). Ingen oversættelse 2258
(Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet). Ingen oversættelse 2276
(Med et dame-guldur) (Guld søger guld, det vil dit hjerte finde) Ingen oversættelse 1941
(Med et par tekopper) (Hvad Baggesen har sagt du tit gentage) Ingen oversættelse 1964
(Med fire Heste jeg flyver afsted). Ingen oversættelse 2257
(Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117). Ingen oversættelse 1931
(Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage). Ingen oversættelse 2031
(Mildt på din pande læser man: fyrstinden.) Ingen oversættelse 2125
(Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106). Ingen oversættelse 1929
(Mit Liv var Poesi) Ingen oversættelse 1755
(Naar Du med Tankens Blik henover Kloden drog) Ingen oversættelse 1643
(Nu er Theatret godt paa Gled). Ingen oversættelse 1786
(See, nu er alt istand, og de veed godt) Ingen oversættelse 2151
(Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114). Ingen oversættelse 1930
(Tilfreds i sit hjerte og glad i sit sind) Ingen oversættelse 2121
(Ved Bondens Tag, der er af Straa) Ingen oversættelse 1927
(Ved fremmed Strand jeg tænkte Dig). Ingen oversættelse 1783
(Vor Jord og Himmelbuen) Ingen oversættelse 1640
(Vor jord, du støvgran i klodernes vrimmel!) Ingen oversættelse 2513
(Vor Tid omskifter Stort og Smaat). Ingen oversættelse 2010
(»I Dag er Fridag!« siger han, »men Børn«). Ingen oversættelse 2154
6 indledende Smaavers Ingen oversættelse 2926
6 indledende Smaavers II Ingen oversættelse 2927
6 Smaarim Ingen oversættelse 2931
65 småvers (I graven gemmes vor jordlivs kjole) Ingen oversættelse 2124
65 småvers (Imellem fattigt græs og urt) Ingen oversættelse 2119
A Christmas Greeting to my English Friends Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / C.B. Lohmeyer: A Christmas Greeting to my English Friends
314
A Poet's Day Dreams Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Anne S. Bushby: A Poet's Day Dreams
319
A. Bording (Den muntre skjald i muld er gemt) Ingen oversættelse 1674
A. Böttger (Du førte os til Byrons guld) Ingen oversættelse 2106
A. de Neergård og O. C. Kahrs (Bryllupssange VIII) (Nu er den tid, som allerbedst) Ingen oversættelse 2185
A. Oehlenschläger (Sidst står du her, iblandt dem allesammen) Ingen oversættelse 1734
A. Stub (I haven vokser æbletræet smukt) Ingen oversættelse 1720
Aarets Historie The Story of the Year 104
Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen Ingen oversættelse 1304
ABC-Bogen The A-B-C Book 130
Abrahamson (På kampens dag, da Danmarks helte faldt) Ingen oversættelse 1672
Adam Holst (Du, dine forældres glæde,) Ingen oversættelse 2165
Adam Oehlenschläger (Farvel, du største skjald i Norden) Ingen oversættelse 2011
Admiral Peter Fredrik Wulff (Snart er det vår, da stråler varmt Guds sol) Ingen oversættelse 1985
Admiral Zahrtmann (Brus, orgeltoner, gennem kirken) Ingen oversættelse 2062
Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai Ingen oversættelse 1125
Af et Brev fra London. (Juli 1857) Ingen oversættelse 1115
Afsked med Spanien (Spanien, hvilken rigdom har du) Ingen oversættelse 2197
Afsked med Toledo (Vær hilset, du fortids Toledo) Ingen oversættelse 2194
Aftendæmring (Se, aft’nen er så stille, og himlen er så blå) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Twilight (The evening is so peaceful)
1583
Aftenen - (Et træsnit) (En aften dejlig som i en roman) Ingen oversættelse 1505
Aftenlandskab (Se solen går ned i det dejligste rødt) Ingen oversættelse 1529
Agentens og Diegos duet (Skilles og mødes) (Når først man begynder at miste kulør) Ingen oversættelse 1837
Agnete og Havmanden Ingen oversættelse 609
Agnetes vuggevise i havmandens slot (Sol deroppe ganger under lide) Ingen oversættelse 2270
Ahasverus Ingen oversættelse 623
Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne Ingen oversættelse 1207
Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder) Ingen oversættelse 2184
Alferne paa Heden Ingen oversættelse 3
Alfernes Blomster. Et Folkesagn. (Der laae et Bondehuus, Skorstenens Røg). Ingen oversættelse 1866
Alfsol Ingen oversættelse 601
Alhambra (Som en æolsharpe brudt itu) Ingen oversættelse 2195
Alt farer hen som vinden (Lykke-Peer) (Alt farer hen som vinden) Everything passes, like the wind that blows 2281
Amor som fører (Jeg er ej så slem, jeg lader) Ingen oversættelse 1657
Amors spillekort (Det er dog både en skam og tort) Ingen oversættelse 1557
Anden Aften Second Evening 27
Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag Ingen oversættelse 1109
Anne Lisbeth Anne Lisbeth 137
Anton Rée (Se skøjteløberen jager omkring) Ingen oversættelse 2029
Aphorismer efter Lichtenberg, Jean Paul og L. Börne Ingen oversættelse 1204
April (O, april! en dejlig måned) Ingen oversættelse 1770
Arreboe (Selv stjernens glans forsvinder ved det fjerne) Ingen oversættelse 1673
Asylsang (Hør, spurven derude) Ingen oversættelse 2324
At døe - det er dog sært at tænke paa Ingen oversættelse 1639
At være eller ikke være Ingen oversættelse 405
Attende Aften Eighteenth Evening 43
August (Ja, øjeblikket ene er det just) Ingen oversættelse 1774
Augusta Jøhnke og Carl Reitzel(Bryllupssange VI) (Ved festligt bord nu tømmes skal pokalen) Ingen oversættelse 2166
Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin (Sølvbryllupssange V) (Så hurtigt flyver tiden,) Ingen oversættelse 2163
Avis aux lectrices (Jeg savner noget - skal jeg navnet sige) Ingen oversættelse 1568
B. Bang (Der står en blomst, tilsmilet af Camene) Ingen oversættelse 1670
B. M. Bindesbøll og J. E. Wegener (Sølvbryllupssange I) (Alt vinterstorme klage) Ingen oversættelse 1839
B. S. Ingemann (Hvad du sang ved grønne bred) Ingen oversættelse 1697
B. v. Beskov (Du kærlige, du milde, med et hjerte som få) Ingen oversættelse 2107
Baggrund til vignetterne (Hvad er det vel vi kalder poesi?) Ingen oversættelse 1735
Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder) Ingen oversættelse 2061
Barnet i Graven The Child in the Grave 139
Barnet ved kirken (Vi over kirkegården må) Ingen oversættelse 1667
Baronens vise (1) (Ole Lukøje) (Hvor skoven dog er frisk og stor) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: 'Neath Forest Leaves So Fresh and Green
2016
Baronens vise (2) (Ole Lukøje) (Livets blomst er ungdomsalder) Ingen oversættelse 2017
Basnæs (Der står en nybygt gård af gammel art) Ingen oversættelse 2380
Beatrice Cenci (Italien I (Zephyr, hvorhen vil du gå) Ingen oversættelse 1812
Bedstemoder Grandmother 77
Bemærkninger Ingen oversættelse 1123
Bemærkninger Ingen oversættelse 1131
Bemærkninger til Eventyr og Historier Ingen oversættelse 1138
Berigtigelse af en Fejl i ”Mit Livs Eventyr” Ingen oversættelse 1114
Berlin (Snorlige gader, palæ ved palæ,) Ingen oversættelse 1646
Bertel Thorvaldsen. En biographisk Skizze Ingen oversættelse 902
Billedbog uden Billeder Picture Book Without Pictures 306
Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. Ingen oversættelse 2919
Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave Ingen oversættelse 310
Billedbog uden Billeder. [Komplet udgave] Picturebook Without Pictures 313
Billeder fra Jylland Ingen oversættelse 1406
Billedstormerne (Hensvundne tid, i graven lagt) Ingen oversættelse 2304
Bispen paa Børglum og hans Frænde The Bishop of Börglum and his Men 147
Bjergsituation i Harzen (Du stolte fjeld, hvor barsk du truer der) Ingen oversættelse 1654
Bjørnstjerne Bjørnson (Du Norges træ med frugt og blomst og knop) Ingen oversættelse 2179
Blade af min Dagbog Ingen oversættelse 2910
Boghveden The Buckwheat 59
Bolette Puggård og Emil Hartmann (Bryllupssange X) (I sangen lyder hjerteslag) Ingen oversættelse 2243
Bregentved I På grevindens fødseldag (Der er et sted på en af Danmarks øer) Ingen oversættelse 2100
Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen) Ingen oversættelse 1995
Bregentved III (En glædesfest i dag vi har) Ingen oversættelse 2101
Brev dateret Kjøbenhavn, den 15de September 1836 Ingen oversættelse 1135
Brev dateret Rom, den 5te December 1833 Ingen oversættelse 1134
Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni Ingen oversættelse 1117
Brev til digteren Christian Winther (Et digt forlanger De! jeg ejer intet) Ingen oversættelse 2188
Brev til fru Saabye (Min nådige frue! - De må vide) Ingen oversættelse 2331
Brev, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868) Ingen oversættelse 1132
Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af ” Søndags-Posten” Ingen oversættelse 1140
Broderet på et guitarbånd (Sang i hjerte, sværd i hånd) Ingen oversættelse 2131
Brudefolkene (På bane nu, på bane!) Ingen oversættelse 2340
Brudehuset II (Hvor Kongeåen skinner imellem vårens grønt) Ingen oversættelse 2041
Bruden fra Lammermoor Ingen oversættelse 606
Bruden fra Lammermoor 1 (Fuldmånen skinner på busk og krat) Ingen oversættelse 1745
Bruden fra Lammermoor 2 (Mandens dybe, bitre sorg) Ingen oversættelse 1746
Bruden fra Lammermoor 3 (Stem gamle Minstrel harpen nu) Ingen oversættelse 1747
Bruden i Rørvig kirke (et sjællandsk sagn) (Klart skinner månen på den nøgne kyst) Ingen oversættelse 1598
Brudstykke af en Reise i Schweitz (Meddeelt til Billedet: Løven ved Luzern) Ingen oversættelse 719
Brudstykke af en rundsang (Kurvene gør just vor lykke) Ingen oversættelse 2335
Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn Ingen oversættelse 702
Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli Ingen oversættelse 1128
Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober Ingen oversættelse 1120
Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December Ingen oversættelse 1122
Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November Ingen oversættelse 1121
Brudstykke af et Brev fra Spanien Ingen oversættelse 1118
Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September Ingen oversættelse 1119
Brus, orgel, med din stærke klang (Brus, orgel, med din stærke klang,) Ingen oversættelse 1924
Brylluppet ved Como-Søen Ingen oversættelse 625
Burgos (Det fyger så voldsomt derude) Ingen oversættelse 2227
Bøgetræet (Hist står et bøgetræ på højen ene) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Beech Tree (Tall and proud my crown I bore)
1584
Bøn (Han som i stormen er vor faste borg) Ingen oversættelse 1944
Børnene og den grå morlille (I hjertet sidder en lille person) Ingen oversættelse 1571
Børnenes skål (Vi har fra Østerland et eventyr) Ingen oversættelse 2290
Børnesnak Children's Prattle 138
Børsen i Hamborg (Børskurs, veksler, statspapirer) Ingen oversættelse 2236
C. Bredahl (Hvor Holberg bygged' ved sø og skov) Ingen oversættelse 1678
C. Lund (Når græsset vokser på din glemte grav) Ingen oversættelse 1699
C. Molbech (Du vandred' ungdomsglad i Danmarks egne) Ingen oversættelse 1702
C. Søeborg (På samme gren vel flere fugle gynge) Ingen oversættelse 1723
C. W. Wiehe og A. L. Wiehe, født Rosing (Guldbryllupssang.) (Fra maurerfolkets by, fra palmelandet) Ingen oversættelse 2187
C. Wilster (De første prygl vi i skolen fik) Ingen oversættelse 1727
C. Winther (At snitte smukt i træ, en gud dig lærte) Ingen oversættelse 1730
C.Hauch (I nattedæmring så du Guds natur C. Hauch) Ingen oversættelse 1693
Cadiz (Som store, grønne fuglebur) Ingen oversættelse 2218
Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. Ingen oversættelse 1939
Cantate til Fru Dorothea Melchior (Mens Skyen strøer sin Mandelblomst). Ingen oversættelse 2289
Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys) Ingen oversættelse 2049
Capriccio (Et spejl er søens flade, det er så smuk en dag) Ingen oversættelse 1552
Carl Bülow (En sunken stad, som tidens strømme dølge) Ingen oversættelse 1816
Cartagena 2 (De danser med kastagnetter) Ingen oversættelse 2190
Cartagena 1 (I afrikanerbyen,) Ingen oversættelse 2189
Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver) Ingen oversættelse 2191
Cartagena 4 (Hvor flyver min tanke i morgen den dag) Ingen oversættelse 2201
Cette (Mosrosen er nok værd at se) Ingen oversættelse 2509
Christian den Andens Dverg Ingen oversættelse 506
Christian Winther (Han snitted i træet - der dufted) Ingen oversættelse 2149
Christian Wulff (Den vide verden få kun nævne kan) Ingen oversættelse 2156
Christians vise (Ole Lukøje) (Sundhed og godt humør tillige) Ingen oversættelse 2014
Cigaren (Cigarens glød er et ildsted) Ingen oversættelse 2219
Clara Hartmann og August Winding (Bryllupssange IX) (I prøvens tid, på alvors dag) Ingen oversættelse 2239
Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte) Ingen oversættelse 1935
Da hun dansede (Blev tonen synlig, o hvor smukt) Ingen oversættelse 1973
Da hun sang (Når verden mer ej lytter til din sang) Ingen oversættelse 1974
Da jeg så hende igen (Vi så hinanden efter mange år) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: When I Saw Her Again (We saw each other after many years)
1949
Da Spanierne var her Ingen oversættelse 637
Dampskibet Gudenå (Det var, som en Fultons båd vi så) Ingen oversættelse 2129
Danmark Ingen oversættelse 644
Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge) Ingen oversættelse 2054
Danmark og kongen (Vi gamle Danmark prise,) Ingen oversættelse 1740
Danmark, mit fædreland (I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Denmark, My Native Land (In Denmark I was born)
2013
Danserinden - Ganymed - Amor og Psyche (Thorvaldsen IV (Kunstner, mild og stor, som få!) Ingen oversættelse 1963
Danske Folkesagn Danish Popular Legends 191
Danske poeter i buket (En mindets urtekost du her skal få) Ingen oversættelse 2251
De blaae Bjerge Ingen oversættelse 211
De danske kvinder (Den danske kvinde har fra oldtids dage) Ingen oversættelse 2164
De danske og deres konge (Alt rejser vint'ren sit hvide telt) Ingen oversættelse 1556
De røde Skoe The Red Shoes 72
De smaa Grønne The Little Green Ones 172
De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 Ingen oversættelse 1111
De to Baronesser Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / C.B. Lohmeyer: The two Baronesses
404
De to fugle (Der bygger en fugl her dybt i mit bryst) Ingen oversættelse 1780
De to grave (Hvis er denne grav) Ingen oversættelse 1736
De to Ravne. (Der sidder to Ravne paa Træet hist) Ingen oversættelse 1748
De tre gaver (Så dejligt et træ i skoven står) Ingen oversættelse 1559
De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien) Ingen oversættelse 1910
De vilde Svaner The Wild Swans 21
De Vises Steen The Stone of the Wise Man 133
December (Barn Jesus i en krybbe lå) Ingen oversættelse 1779
December (Dybt i mit hjerte, hvor hun bor) Ingen oversættelse 1778
Dejlig var Dolores! (Hun er som en rose, så frisk og blød) Ingen oversættelse 2221
Den 1. august 1829 (Da første gang jeg åbnede mit øje) Ingen oversættelse 1528
Den 14. maj (Maj måned pynter med grønt vore skove) Ingen oversættelse 2089
Den 2. februar 1864 (Tillad, at jeg tager ordet) Ingen oversættelse 2502
Den 22. april 1847 (Bryllupssange II) (Det er en hellig dag blandt livets dage) Ingen oversættelse 2503
Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud). Ingen oversættelse 1954
Den 28de. Januar 1832. (Bølgen vugger op og ned). Ingen oversættelse 1739
Den blinde moder (Trommen hvirvler. De er nær) Ingen oversættelse 1796
Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære) Ingen oversættelse 1886
Den fattige Dreng paa Frankerigs Throne Ingen oversættelse 708
Den fattige Kone og den lille Canariefugl The Poor Woman and the Little Canary Bird 205
Den femte maj (1821) (De spanske lod mig deres skib bestige) Ingen oversættelse 1763
Den flyvende Kuffert The Flying Trunk 24
Den forhexede Elsker. (Nygræsk Folkesang fra Athen). (Flyv, ja flyv i sorte Fugle! reis herfra med Gud). Ingen oversættelse 1907
Den fremmede fugl (Ser du huset med de røde bjælker i den hvide mur) Ingen oversættelse 1597
Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro) Ingen oversættelse 1994
Den første Aften Ingen oversættelse 203
Den gamle Gadeløgte The Old Street Lamp 82
Den gamle Gravsteen The Old Tombstone 103
Den gamle Gud lever endnu God Can Never Die 15
Den gamle Kirkeklokke The Old Church Bell 157
Den gang vi endnu havde vår (Den gang vi endnu havde vår) Ingen oversættelse 2333
Den grimme Ælling The Ugly Duckling 66
Den jyske hede i regnvejr (Ak, himlen står med gråt i gråt) Ingen oversættelse 1582
Den lille Havfrue The Little Mermaid 16
Den lille Idas Blomster Little Ida's Flowers 9
Den lille pige i asylet (Deromme i asylet på bænke sad de små) Ingen oversættelse 1920
Den lille Pige med Svovlstikkerne The Little Match Girl 79
Den lykkelige Familie The Happy Family 90
Den medicæiske Venus (Af havets skum, så hvid og let) Ingen oversættelse 1813
Den ny sprøjte (En sprøjte har vi fået nu) Ingen oversættelse 1604
Den nye Barselstue Ingen oversættelse 629
Den nye Forening. Den 28de Januar 1829. (Kold og taus Naturen sover). Ingen oversættelse 1521
Den onde Fyrste The Wicked Prince 50
Den rejsende og hedeboeren (Ingen bjerge, intet hav) Ingen oversættelse 1651
Den rædselsfulde time (Kom ej Rundetårn for nær, er det midnatstide) Ingen oversættelse 1506
Den sidste Perle The Last Pearl 114
Den skjønne Grammatica, eller Badens latinske Grammatik Ingen oversættelse 503
Den standhaftige Tinsoldat The Steadfast Tin Soldier 20
Den stille uge (Den stille uges sørgetid) Ingen oversættelse 2337
Den store Søslange The Great Sea Serpent 194
Den stumme Bog The Silent Book 97
Den uartige Dreng The Naughty Boy 11
Den ubekendtes mesterværk (Langs klostermuren vokste slyngplanter og geranier) Ingen oversættelse 1852
Den unge herr Petersen (Og det var den unge herr Petersen) Ingen oversættelse 2138
Den Usynlige paa Sprogø Ingen oversættelse 613
Den værste drage blev et slet humør (Den værste drage blev et slet humør) Ingen oversættelse 1966
Deres kongelige højheder kronprins Frederik og prinsesse Lovisa, (Fra Nordens ishav ned til Østersøen) Ingen oversættelse 2284
Det døende barn (Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Dying Child (Mother, I am tired, I want to sleep now)
1507
Det er Dig, Fabelen sigter til! This Fable is Intended for You 13
Det er ganske vist! It's Quite True! 106
Det første og det sidste (Et syn jeg så på tankens stærke strøm) Ingen oversættelse 1623
Det gamle Egetræes sidste Drøm The Old Oak Tree's Last Dream 129
Det gamle Huus The Old House 88
Det nye Aarhundredes Musa The New Century's Goddess 153
Det sjunkne Kloster Ingen oversættelse 5
Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår) Ingen oversættelse 2175
Det store julebord (Hvor byens damer trækker på parade) Ingen oversættelse 1737
Det syge hjerte (Hvad kommer du fra kirken her) Ingen oversættelse 1793
Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide). Ingen oversættelse 1533
Det Utroligste The Most Incredible Thing 190
Deviser med Presenterne paa et Juletræe Ingen oversættelse 2905
Digt fremsagt af Skuespiller W. Holst ved Kunstnerkarnevalet i Casino den 20. Marts 1860. (Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa). Ingen oversættelse 2173
Digte Ingen oversættelse 1301
Digte af H. C. Andersen I Ingen oversættelse 2909
Digte af H. C. Andersen II Ingen oversættelse 2911
Digte af H. C. Andersen IV Ingen oversættelse 2921
Digte af H. C. Andersen V Ingen oversættelse 2923
Digte af H. C. Andersen VI Ingen oversættelse 2929
Digte af H.C. Andersen III Ingen oversættelse 2915
Digte fra Spanien Ingen oversættelse 2930
Digte, gamle og nye Ingen oversættelse 1306
Digteren Adalbert von Chamisso (Så har jeg mistet dig, du ejegode) Ingen oversættelse 1858
Digteren Bernhard Severin Ingemann Ingen oversættelse 908
Digteren Frederik Høegh Guldberg (En gammel ædel skjald os her forlod) Ingen oversættelse 2053
Digteren og Amor (Jeg min kærlighed må dølge) Ingen oversættelse 1591
Digterskibet (Midt i det uendelige) Ingen oversættelse 1575
Dorothea Henriques og Moritz Melchior (Sølvbryllupssange VII) (Søvbryllupsklokkerne ringer) Ingen oversættelse 2291
Drengen og hundehvalpen (En velopdragen lille hund) Ingen oversættelse 2297
Drengen og moderen på heden (O sig mig dog, kær’ moder, hvad aldrig du har sagt) Ingen oversættelse 1608
Drengen ved moderens dødsleje (Græd ej moder, ellers dør du jo) Ingen oversættelse 1518
Drikkevise (På Langebro) (Stem nu i, så det kan runge) Ingen oversættelse 2234
Dronningen paa 16 Aar Ingen oversættelse 608
Dryaden The Dryad 178
Du fatter ej bølgernes evige gang (Du fatter ej bølgernes evige gang) Ingen oversættelse 1594
Dykker-Klokken Ingen oversættelse 1
Dynd-Kongens Datter The Marsh King's Daughter 131
Dødningen Ingen oversættelse 2
Dødsøjeblikket (Hvad er det dog, som lyser? det lutres for min sans) Ingen oversættelse 1537
E. Hornemann (Fra havdybet klinger det natten lang) Ingen oversættelse 2027
E. Storm ("Herr Zinklar drog over salten sø") Ingen oversættelse 1718
Edderkoppen (Kan du mindes dig, skøn flue!) Ingen oversættelse 1652
Eduard Helsted (Han jager af sted med svalernes flugt) Ingen oversættelse 2026
Een og tredivte Aften Thirty-first Evening 69
Efter en dramatisk forestilling (Er stykket dumt og publikum med) Ingen oversættelse 1979
Efter genoptagelsen af Holbergs "De usynlige" (Hos Holberg elskov er pedanteri,) Ingen oversættelse 2158
Efter H. Heine (I mit bryst er klokkeklang) Ingen oversættelse 2266
Eisleben (Mellem høje, grønne bakker) Ingen oversættelse 1655
Elbkongens brud (Det er så stille i fjendens lejr) Ingen oversættelse 1661
Elegi ved en moders død (Du døde fra mig, du, hvem dette hjerte) Ingen oversættelse 2518
Ellevte Aften Eleventh Evening 36
Elskeren og Fuglen. (Høit paa Grenen Fuglen gynger) Ingen oversættelse 1593
Elskerens sang (Højt på bjerget, hvor skyerne går) Ingen oversættelse 1791
Elverhøi The Elf Mound 71
En Comedie i det Grønne Ingen oversættelse 616
En Digters Bazar Ingen oversættelse 711
En digters sidste sang (Løft mig kun bort, du stærke død) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: A Poet's Last Song (Bear me away, O Death so strong)
1946
En Episode af Ole Bulls Liv Ingen oversættelse 901
En forårsfest i Rom ("Nu skriv en vise!" blev der sagt) Ingen oversættelse 2177
En fæl historie (Barsk sidder drotten i skarlagen rødt) Ingen oversættelse 1553
En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved Ingen oversættelse 1206
En Historie A Story 96
En Historie fra Klitterne A Story from the Sand Dunes 143
En hustru (En hustru smykker huset som en ranke) Ingen oversættelse 1934
En Landsbyhistorie Ingen oversættelse 634
En lille flugt til Rom den 8. marts 1835 (Fra nord, hvor tågen skygger) Ingen oversættelse 1817
En moders skål (Om også ude stormens slag) Ingen oversættelse 2501
En Nat i Roeskilde Ingen oversættelse 627
En og tyvende Aften Twenty-first Evening 51
En rejsende (I den lille købstad er en gade) Ingen oversættelse 1874
En rigtig Soldat Ingen oversættelse 612
En Rose fra Homers Grav A Rose from Homer's Grave 62
En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere Ingen oversættelse 1205
En Spadseretour gjennem Posilip-Grotten ved Neapel Ingen oversættelse 706
En splinterny dansevise (Spil lystigt på violen, ) Ingen oversættelse 2314
En stemning (Tanker flyver fra sjælen) Ingen oversættelse 2300
En stemning (Hvad der skal ske, det sker, derpå jeg tror) Ingen oversættelse 2344
En tysk ballade (Engang - men det er nu længe siden) Ingen oversættelse 1561
En ung Digters Sang. (Det var vist tungt for min bedste Ven) Ingen oversættelse 1826
En Ødeland Ingen oversættelse 650
End ligger jorden i sneens svøb (Lykke-Peer) (End ligger jorden i sneens svøb) Ingen oversættelse 2287
Engelen The Angel 63
Epigrammatiske digte I (Jeg slutter snildt af min natur) Ingen oversættelse 1638
Epigrammatiske digte II (Ej ros, ej dadel standser skjaldens flugt) Ingen oversættelse 1799
Epigrammatiske digte III (Hvad er vort liv fra vuggen til vor båre) Ingen oversættelse 1534
Epigrammatiske digte IV (Derud i verden hjertet må) Ingen oversættelse 1781
Epigrammatiske digte IX (Jeg drømmer stolt, vil De min bog modtage) Ingen oversættelse 1784
Epigrammatiske digte V (Du, som så ofte læste i mit hjerte) Ingen oversættelse 1800
Epigrammatiske digte VI (Hvad hjertet drømte, hvad øjet så) Ingen oversættelse 1801
Epigrammatiske digte VII (Skjaldens dybe sorg og lyst) Ingen oversættelse 1802
Epigrammatiske digte VIII (Lad ej vort venskabs skønne drømmeland) Ingen oversættelse 1803
Epigrammatiske digte X (Skøn på det, mens du har mig) Ingen oversættelse 1804
Epigrammatiske digte XI (Lad tidens ege kaste dunkle skygger) Ingen oversættelse 1805
Epigrammatiske digte XII (Min tankes tanke ene du er vorden) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: 'Tis You I Love (To think of none but you my thoughts compelling)
1744
Epigrammatiske digte XIII (Lad hav og sø os skille ad) Ingen oversættelse 1756
Epigrammatiske digte XIV (Af få et velment råd jeg fik) Ingen oversættelse 1782
Epilog (Højstærede! - jeg tror De vil mig kende) Ingen oversættelse 1971
Epilog fremsagt af Hr. Cetti ved hans sidste Fremtrædelse paa Scenen den 14de Mai 1845. (Endt er Rollen! endt den sidste Aften). Ingen oversættelse 1952
Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne) Ingen oversættelse 1849
Epiloger II (Når man så godt som hver en aften må) Ingen oversættelse 2493
Epiloger III (En epilog - dens kreds går vidt) Ingen oversættelse 2259
Epiloger IV (Hver af os gemmer i sin hjertekrog) Ingen oversættelse 2494
Erklæring i Anledning af Kritik i A. P. Berggreens i ”Musikalsk Tidende”, Nr. 7 af ”Poetisk Jydepotte” fremsagt ved Hr. Sahlertz Ingen oversættelse 1108
Et barns skriftemål (I regning er jeg noget sen) Ingen oversættelse 2308
Et besøg i Portugal 1866 1 (Hvor alt i dette land er skønt) Ingen oversættelse 2277
Et besøg i Portugal 1866 3 (Hvor aftenen er dejlig, forfriskende mild) Ingen oversættelse 2279
Et besøg i Portugal 1866 4 (Jeg Guds verden har set) Ingen oversættelse 2252
Et besøg i Portugal 1866 5 (Når, om Gud vil, snart jeg vandrer) Ingen oversættelse 2280
Et Besøg hos Charles Dickens i Sommeren 1857 Ingen oversættelse 716
Et Besøg i Portugal 1866 Ingen oversættelse 721
Et besøg i Portugal 1866 2 (Er du i verden vide) Ingen oversættelse 2278
Et besøg i Portugal 1866 6 (Du evighedens gåde) Ingen oversættelse 2249
Et Billede fra Castelsvolden A Picture from the Ramparts 81
Et Blad fra Himlen A Leaf from Heaven 115
Et Blad, skrevet i Norge Ingen oversættelse 724
Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren Ingen oversættelse 1133
Et Børneeventyr Ingen oversættelse 4
Et Curiosum fra 1822 Ingen oversættelse 1141
Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) Ingen oversættelse 1879
Et godt Humeur A Good Humor 107
Et Kapitel af en paatænkt historisk Sverigesroman Ingen oversættelse 725
Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat Ingen oversættelse 1201
Et lille Digt. (Skrevet under mit Ophold i Rom 1833). (Du er i Roma, Verdens gamle Stad). Ingen oversættelse 1844
Et Par Ord om 'Hyldemoer' Ingen oversættelse 1113
Et par ord ved scenens genåbning den 1. december 1857 (På Kongens Nytorv stod et gammelt hus) Ingen oversættelse 2160
Et Stambogsblad. Underskrevet: Slagelse, den 21de April 1826. (Erindring er en venlig fager Mø). Ingen oversættelse 2320
Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen af ”En Beundrer af XXX” Ingen oversættelse 1102
Et stykke Perlesnor A String of Pearls 123
Et Vers, skrevet til Skizzen efter Marstrands Malerie: »en Dame i Vinden«. (Hver Dag hun løb for Vinden). Ingen oversættelse 1869
Et vinterparti (Det dundrer stærkt under hestens hov) Ingen oversættelse 1637
Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863. Ingen oversættelse 328
Eventyr og Historier. Femte Bind. 1874. Ingen oversættelse 337
Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871. Ingen oversættelse 334
Eventyr og Historier. Første Bind. 1862. Ingen oversættelse 327
Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870. Ingen oversættelse 333
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Andet Hefte. 1835. Ingen oversættelse 302
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835. Ingen oversættelse 301
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Tredie Hefte. 1837. Ingen oversættelse 303
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839. Ingen oversættelse 305
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. Ingen oversættelse 304
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. Ingen oversættelse 307
Eventyr. 1850. Ingen oversættelse 316
Ewald. (Balder og Rolf, Du fremkaldte, brynnie-klædt). Ingen oversættelse 1787
F. C. Sibbern (Selv uden mandens navn og hvert hentydningsstof) Ingen oversættelse 1716
F. H. Guldberg (Til kirkegården skotter børneflokken) Ingen oversættelse 1691
F. J. Hansen (Du synger ungdomsglad med smil på kind) Ingen oversættelse 1689
Fantasi og vanvid (Bag brombærhækken hist ved afgrundsranden) Ingen oversættelse 1525
Fantasi ved Vesterhavet (Er disse høje, sorte masser fjelde) Ingen oversættelse 1610
Fantasibillede (Uden græs og blomster, uden høje fjelde) Ingen oversættelse 1603
Fantasistykke i min egen manér (I Himlen sidder Guds engle små) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Fantasy in My Own Style (In heaven gather God's angels small)
1542
Farvel til H. P. Holst da han rejste til Italien (Flyv ned mod syd, se der de rige skatte) Ingen oversættelse 1902
Farvel til Italien (Italien III (Jeg så det land, hvis luft har himmelsk lyst) Ingen oversættelse 1809
Farvel til kong Frederik den Syvende (Nu kommer kongens lig! - Du folkekære) Ingen oversættelse 2231
Farvel! (Farvel, prinsesse Dagmar, du går til storhed og glans) Ingen oversættelse 2250
Fastelavn - (En skitse) (Fastelavn idyllisk står med sin gås i hånden) Ingen oversættelse 1550
Fastelavnssang (Nordens kraft er ej forsvunden) Ingen oversættelse 1503
Fastelavnsvise (Her flammer glædens kerte) Ingen oversættelse 1789
Februar (Månen, som en havfrue, fra den fjerne old) Ingen oversættelse 1765
Fem fra en Ærtebælg Five Peas from a Pod 112
Fem og tyvende Aften Twenty-fifth Evening 48
Femte Aften Fifth Evening 30
Femten Eventyr og Historier. 1867. Ingen oversættelse 331
Femtende Aften Fifteenth Evening 40
Festen paa Kenilworth Ingen oversættelse 641
Festen på Kenilworth 1. (Brødre, meget langt herfra) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Brothers, Very Far Away
1828
Festen på Kenilworth 2. (Hvad hjertet her sig klynger til) Ingen oversættelse 1829
Festen på Kenilworth 3. Drikkesang (Bacchus er den største mand) Ingen oversættelse 1830
Festen på Kenilworth 4. Romance (Hyrden græsser sine får) Ingen oversættelse 1831
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 2 (Du som en husalf stille sysler inde) Ingen oversættelse 2468
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 3 (Dit barnesmil, dit tankefulde øje) Ingen oversættelse 2469
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 4 (Bogen kom først og jeg kom sidst) Ingen oversættelse 2470
Fire og tyvende Aften Twenty-fourth Evening 46
Fjerde Aften Fourth Evening 29
Fjortende Aften Fourteenth Evening 39
Flaskehalsen The Bottle Neck 125
Flipperne The Shirt Collar 92
Flyttedagen Moving Day 145
Flyttedagen i april (Nu vintrens gamle gubbe forlader sit logi) Ingen oversættelse 1549
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 Ingen oversættelse 502
Folkesangens Fugl The Bird of Folklore 161
Foran i et eksemplar af "Eventyr" (Bogladen er en sand Aladdins hule) Ingen oversættelse 2132
Forhæng for vignetterne (Det er slet ingen karakteristik) Ingen oversættelse 1669
Formens evige magi (Om kageformen, eller selve kagen) Ingen oversættelse 1668
Fornuftgiftermaalet Nr. 2. En Dramatisk Drøm paa Skagens Rev Ingen oversættelse 605
Fortale af H. C. Andersen, til ”Konstnerfamilien” Ingen oversættelse 1110
Fortale til Agnete og Havmanden Ingen oversættelse 1106
Fortale til Subskriptionsindbydelse paa ”Improvisatoren” Ingen oversættelse 1107
Fortrøstning (Ej nogen ved, hvad i morgen sker) Ingen oversættelse 2230
Fortællingen om cigaren (På Cuba stod de sorte piger og skar tobaksplanter) Ingen oversættelse 2217
Fortællinger og Digte af H. C. Andersen Ingen oversættelse 2925
Forvisning (Endnu er ej Danmark en kæmpegrav) Ingen oversættelse 2238
Fra domkirken i Cordoba (Du evige Gud, så kærlig og god) Ingen oversættelse 2225
Fra et Vindue i Vartou A View from Vartou's Window 80
Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 Ingen oversættelse 1127
Fra min rejse i foråret 1872 (Vi kom fra kejserstaden,) Ingen oversættelse 2382
Fra Quirinalhaven (I syd er vintren vår og våren sommer) Ingen oversættelse 2347
Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør Ingen oversættelse 701
Fragmenter af en ufuldført historisk Roman Ingen oversættelse 505
Fragmenter af H. C. Andersens »Ahasverus« Ingen oversættelse 620
Frands’ vise (På Langebro) (Så underligt drejer sig lykken om) Ingen oversættelse 2235
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen (Hun var en kvinde af et sjældent værd) Ingen oversættelse 2506
Fru Bournonville (Hvem Gud har kær gav han geniets flamme) Ingen oversættelse 2110
Fru Emma Hartmann (Her et hjerte har hørt op at banke) Ingen oversættelse 2040
Fru Henriette Wulff født Weinholdt (I hjemmet er nu sorgens stille kval) Ingen oversættelse 1838
Fru konferensrådinde Collin født Hornemann (Hvor lykkeligt, som du at slumre ind) Ingen oversættelse 1953
Fru Lindegaard (Jeg ved et sted midt på den fynske ø) Ingen oversættelse 1850
Fru v. Beskov (Din sjæl er blød og gennemsigtig selv) Ingen oversættelse 2108
Frøken Christy Hohlenberg (Fra Hindustan, - som digterne sige) Ingen oversættelse 2111
Fugl Phønix The Phoenix Bird 94
Fuglen i Pæretræet Ingen oversættelse 633
Fyn (Ved tanken om min fødeø) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Funen (O Funen is a lovely land)
1614
Fyn og Schweiz (Odins ø med Palnatokes grav) Ingen oversættelse 2322
Fyrtøiet The Tinder Box 6
Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går) Ingen oversættelse 1895
Fædrelandske Vers og Sange under Krigen Ingen oversættelse 1307
Første Aften First Evening 26
Gaardhanen og Veirhanen The Farmyard Cock and the Weathercock 141
Gaaseurten The Daisy 19
Gartneren og Herskabet The Gardener and the Noble Family 195
Gefion (Kong Gylfe sidder i gildehus) Ingen oversættelse 1742
Gehejmeråd J. Collin I (Der er et hus afsondret ved et gitter) Ingen oversættelse 2102
Gehejmeråd J. Collin II (Alverden rejser nu, det er jo moden,) Ingen oversættelse 1991
Gengangerbrevenes forfatter (Man troede før, at ånder ej bare formens bånd) Ingen oversættelse 1688
Georg Carstensen (Som vildsom fugl du flere gange fløj) Ingen oversættelse 2105
Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) Ingen oversættelse 1872
Gjemt er ikke glemt Kept Secret but not Forgotten 167
Gjenfærdet ved Palnatokes Grav Ingen oversættelse 501
Granada I , 1 (Held mig! Granada jeg ser) Ingen oversættelse 2208
Granada I , 2 (Ja havblå er hendes øjne,) Ingen oversættelse 2209
Granada I , 3 (I Granada er det mån’skin) Ingen oversættelse 2210
Granada I , 4 (Jeg leve vil i Granada) Ingen oversættelse 2211
Granada II, 1 (Bibelens Job, ham kender du vel) Ingen oversættelse 2212
Granada II, 2 (Giv af dit hjerte til folk og til slægt) Ingen oversættelse 2213
Granada II, 3 (Den, som jeg gav af mit hjerteblod) Ingen oversættelse 2214
Granattræet (I våren er hver blomst en flamme) Ingen oversættelse 2362
Grantræet The Fir Tree 67
Grethes glæde over sommeren (I denne måned flytter vi på landet) Ingen oversættelse 1749
Grev Joachim Moltke-Bregentved (Tænk kun på ham hvis støv er graven bragt) Ingen oversættelse 2143
Grille! (Derud, derud, langt fra det kolde nord) Ingen oversættelse 2520
Gråt vejr (Den våde tåge hænger dorsk over mark og by) Ingen oversættelse 1532
Gudfaders Billedbog Godfather's Picture Book 175
Guldbryllupsvise, ved Bogbinder F. Milos og Hustrus Guldbryllup i Odense den 9. Maj 1837. (Tabt vi Paradiset saae). Ingen oversættelse 1845
Guldskat Golden Treasure 165
Gurre (Hvor Nilen vander Ægypterens jord) Ingen oversættelse 1913
H. C. Andersen og de amerikanske Børn Ingen oversættelse 1137
H. C. Andersens Eventyr (Her har du nøglen, om jeg så tør sige) Ingen oversættelse 2095
H. C. Bunkeflod (Tråden brister, rokken står, spindevisen tier) Ingen oversættelse 1679
H. C. Sneedorf (Vel svigter den vingede ganger tit) Ingen oversættelse 1717
H. C. Ørsted (Han var så sand, han var så ejegod) Ingen oversættelse 2039
H. C. Ørsted (Da tanke-lynet udsprang fra din pande) Ingen oversættelse 2022
H. S. Paulli (Så vims og urolig, som mågernes hær) Ingen oversættelse 2028
H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave. Ingen oversættelse 1036
H.C. Andersens Samlede Skrifter. Supplement til »Mit Livs Eventyr« Ingen oversættelse 1034
Han er ikke født Ingen oversættelse 636
Hans og Grethe Ingen oversættelse 212
Haste (Den lille svale fik ej ørnens flugt) Ingen oversættelse 1692
Havblik (Har du set havet i en klar og stille nat) Ingen oversættelse 1589
Havet ved Tanger (Hører du havets susende tone) Ingen oversættelse 2216
Havfruen ved Samsø - (Et sagn) (Det er sildigt alt på aft'nen, stormen stiger mer og mer) Ingen oversættelse 1581
Hende jeg mener (Jeg synger her om to - betænk engang) Ingen oversættelse 1759
Henriette Hanck Ingen oversættelse 903
Henriette Wulff (I det brændende skib på det rullende hav) Ingen oversættelse 2162
Henrik Hertz (I kunstens hal nu vajer sorgens fane) Ingen oversættelse 2286
Herman Løvenskjold (Du gav “sylfiden” smukke tonevinger) Ingen oversættelse 2104
Herrebladene The Court Cards 180
Herregårdsskytterne (Som tegn om gamle tider hjemme) Ingen oversættelse 2032
Herrens bøn (Læs aften og morgen dit fadervor) Ingen oversættelse 2336
Hilsen af norske og svenske frivillige, som deltog i kampen de to første krigsår (Velsignet er den dag i dag) Ingen oversættelse 2038
Hilsen Nytaars Nat. (Og nu Farvel Du gamle Aar). Ingen oversættelse 2083
Historien om en Moder The Story of a Mother 91
Historien om en Moder i Femten Sprog. 1875. Ingen oversættelse 338
Historier. 1855. Ingen oversættelse 320
Historier. Anden Samling. 1853. Ingen oversættelse 318
Historier. Første Samling. 1852. Ingen oversættelse 317
Hjemmet (Når hjemme man på gadens bræt) Ingen oversættelse 2046
Hjemve (Om aft'nen i det lille, snævre kammer) Ingen oversættelse 1606
Hjertesorg Heartache 108
Hjertesorg (Man har et sagn om nøkken) Ingen oversættelse 1942
Hjertesuk af en udtjent damekjole (Der var en tid, da jeg var ganske ny) Ingen oversættelse 1539
Hjertesuk til månen (Hulde måne, stig fra skyen frem) Ingen oversættelse 1509
Hjertets drømme (I den gyngende båd, på den svulmende sø) Ingen oversættelse 1649
Hjertets Melodier Ingen oversættelse 1402
Hjertets melodier I (To brune øjne jeg nylig så) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Two Brown Eyes (Two eyes of brown I did lately see)
1616
Hjertets melodier II (Min tanke er et mægtigt fjeld) Ingen oversættelse 1617
Hjertets melodier III (Du gav mig blomster, hvis de læge kunne) Ingen oversættelse 1618
Hjertets melodier IV (En digterverden er så navnløs stor) Ingen oversættelse 1619
Hjertets melodier V (Henvisned' er de blomster du mig gav) Ingen oversættelse 1620
Hjertets melodier VI (Ørkenens søn) (Den vilde hingst jeg tumler) Ingen oversættelse 1621
Hjertets melodier VII (Jeg elsker dig - dig, som jeg ej tør sige) Ingen oversættelse 1622
Hjertets melodier VIII (Man har et sagn - et eventyr) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Pearl (There is a song - a fairy-tale)
1592
Hjertetyven (Bekendt er Amor jo, det slemme skarn) Ingen oversættelse 1601
Hofjuveler Michelsen og hustru, født Hansen (Sølvbryllupssange VIII) (Sølvbryllupsklokker ringer. Hør!) Ingen oversættelse 2293
Holger Danske Holger Danske 75
Holger Danske (Det gotisk, gamle Kronborg i månelyset står) Ingen oversættelse 1548
Holsteneren, geheimestatsminister grev Conrad Rantzau af Breitenburg (I stilhed tit du gik til snildets vrå) Ingen oversættelse 1956
Hr. Mickel i Odense (Et fremmed navn det hjælper straks) Ingen oversættelse 1706
Hr. Rasmussen Ingen oversættelse 643
Hurtigløberne The Racers 132
Hvad den lille hund siger (Jeg vil til benet, jeg vil til fadet) Ingen oversættelse 1986
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige What the Old Man Does is Always Right 150
Hvad gamle Johanne fortalte What Old Johanne Told 196
Hvad hele Familien sagde What the Whole Family Said 187
Hvad jeg elsker (Jeg elsker havet, når det stormer vildt) Ingen oversættelse 1596
Hvad man kan hitte paa What One Can Invent 184
Hvad Tidselen oplevede What Happened to the Thistle 185
Hvem var den Lykkeligste? Which Was the Happiest? 176
Hvile på heden (Sørgende, stor ligger foran os) Ingen oversættelse 1607
Hyldemoer The Elder-Tree Mother 70
Hyldemoer Ingen oversættelse 630
Hyrdinden og Skorsteensfeieren The Shepherdess and the Chimney-Sweep 74
Hytten (Hvor bølgen højt mod kysten slår) Ingen oversættelse 1605
Håndværkerens vise (Hver hædersstand sin skønhed har) Ingen oversættelse 2072
Hønse-Grethes Familie Chicken Grethe's Family 186
Hørren The Flax 93
I Afrika (Jeg er ovre i Marokko) Ingen oversættelse 2186
I Alcazars have (Ja vel, vi er midt i november) Ingen oversættelse 2220
I Andegaarden In the Duck Yard 152
I badehuset ved herregården Corselitze (Åbne strand ved Corselitze!) Ingen oversættelse 2517
I brudehuset I (Se nu er brudehuset gjort) Ingen oversættelse 2012
I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,) Ingen oversættelse 2051
I Børnestuen In the Children's Room 164
I Christianis stambog (Tak for dit ærlige håndtryk, tak for dine øjnes ord) Ingen oversættelse 1970
I dansen (Jeg danser længe, jeg danser kort) Ingen oversættelse 2015
I den yngste af Casalis Tuteins sønners stambog (Du har mig hjem igen i Danmark sat) Ingen oversættelse 1982
I dødsstunden (Jeg er så glad, så sjælefro) Ingen oversættelse 2268
I en ung dames stambog (Hvor rosen hælder sig til husets mur) Ingen oversættelse 1969
I en Vens Stambog, da han reiste til Udlandet. (Du Lykkens Barn, flyv, over salten Vande). Ingen oversættelse 1751
I foråret i Køge (En lille lærke kvidrende kom) Ingen oversættelse 2319
I fru Tesdorphs stambog (Hvor Luther talte og hvor Goethe sang) Ingen oversættelse 2112
I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde) Ingen oversættelse 1959
I Jurabjergene Ingen oversættelse 722
I komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdys stambog (Mens gennem kirken orglets toner runged’) Ingen oversættelse 1967
I kære hjemme fylder al min tanke (I kære hjemme fylder al min tanke) Ingen oversættelse 1981
I Maaneskin Ingen oversættelse 649
I maleren Melbys stambog (Du skal ej bejle til de små) Ingen oversættelse 1960
I Neuchâtel Ingen oversættelse 2511
I Oehlenschlägers album (På Nordens himmel i stjernernes flok) Ingen oversættelse 1911
I prinsesse Dagmars stambog (Her pen og blæk en tegning gav: En kornmark med en kæmpegrav) Ingen oversættelse 2495
I Rom (Man gav mig marmorguder, oltids skatte) Ingen oversættelse 2346
I Rom 1841 (Fra hjem og venner kommer ingen breve) Ingen oversættelse 2369
I Spanien Ingen oversættelse 720
I Sverrig Ingen oversættelse 712
I vel og ve (I vel og ve Guds vilje ske!) Ingen oversættelse 2275
I Vetturinens Vogn Ingen oversættelse 639
I. P. E. Hartmann (Hun sidder derinde og spiller klaver) Ingen oversættelse 2025
Ib og lille Christine Ib and Little Christine 120
Iisjomfruen The Ice Maiden 154
Impromptu (Den grønne skov, så ungdomsfrisk og fager) Ingen oversættelse 1798
Impromptu over Thorvaldsens atelier (Et lille hus på Nysø står) Ingen oversættelse 1897
Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) Ingen oversættelse 1876
Improvisation (Når månen lyser over krat og buske septemberfred) Ingen oversættelse 2374
Improvisatoren Ingen oversættelse 401
Improviseret skåltale for etatsråd Melchior (En børneflok på fødselsdagen bad) Ingen oversættelse 2375
Indledende Smaavers Ingen oversættelse 2928
Indledende småvers 1. (Den ældre søster med sin broder står) Ingen oversættelse 1997
Indledende småvers 2. (Hen over blomsterbed, græsplet og gange) Ingen oversættelse 1998
Indledende småvers 3. (Jeg rider i solskin, i regn og i blæst) Ingen oversættelse 1999
Indledende småvers 4 (En engel tæt ved os begge stod) Ingen oversættelse 2000
Indledende småvers 5. (Ja når var dog det? Og hvor var dog det) Ingen oversættelse 2001
Indledende småvers 6. (Piger og knøse leger tag fat) Ingen oversættelse 2002
Indledning til Carnevalet Ingen oversættelse 632
Indledningsord (1849) (Du ved det gamle eventyr om) Ingen oversættelse 1996
Indledningsord (1850) (Se, hørren står så slank og fri) Ingen oversættelse 2009
Indskrift på en kirkeklokke (Igennem flammer blev jeg til) Ingen oversættelse 2350
Indskrift på en ny bygning (Hvo der vil sætte hus efter hver mands sind) Ingen oversættelse 2127
Indskrift på rammen (Dit danske sommerhjem ved skov og strand) Ingen oversættelse 2349
Ingeborg Collin og Adolph Drewsen (Sølvbryllupssange IV) (Erindringer, de bitre og de søde) Ingen oversættelse 2043
Ingeborg Mimi Collin (Ved dørens trin dødsenglen stille sad) Ingen oversættelse 1921
Ingenting og noget (Hør nu en sang om ingenting) Ingen oversættelse 1526
Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854 Ingen oversættelse 2137
Intermediet til Holbergs: Kilderejsen Ingen oversættelse 642
Introduktion (En forgrund med en smule grønt) Ingen oversættelse 1648
Invaliden (Røgsky ved røgsky over marken lå) Ingen oversættelse 1797
Isfjeldet (I menneskeform står fjeldet hist) Ingen oversættelse 1636
Israels børn ved kongegravene (Vi giver vort guld med glæde) Ingen oversættelse 1988
Italien Ingen oversættelse 1404
Italiensk Musik, Sang og Theatervæsen Ingen oversættelse 707
J. Baggesen (Hen ad den nøgne kyst de bølger trille) Ingen oversættelse 1671
J. C. Boye (Du leged' glad bag skovens grønne grene) Ingen oversættelse 1675
J. C. Tode (Vi vil ej sige mange ord) Ingen oversættelse 1726
J. Ewald (Din smerte var en sky, i stormen vild) Ingen oversættelse 1680
J. L. Heiberg (Den lille Amor fra hækken fløj) Ingen oversættelse 1695
J. Rein (Du tegned' blomsten som den gror på vang) Ingen oversættelse 1711
J. Thiele (Hvad sfinxen ridsed' i det dybe sand) Ingen oversættelse 1725
Jagtherrens skål (Diana selv med falk på hånd) Ingen oversættelse 2315
Jagtsang (De hvide bier sværmer nu i lunden) Ingen oversættelse 1867
Januar - En skitse (På gade, mark og tage, nu ligger sneen hvid) Ingen oversættelse 1560
Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) Ingen oversættelse 1859
Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver) Ingen oversættelse 1884
Jeg fik et brev fra hende, som du ved (Jeg fik et brev fra hende, som du ved) Ingen oversættelse 2334
Jeg gik igennem den duftende skov (Jeg gik igennem den duftende skov) Ingen oversættelse 2327
Jeg har en angst som aldrig før (Jeg har en angst som aldrig før) Ingen oversættelse 2241
Jeg saae den spæde, grønne Rosenknop - Ingen oversættelse 1957
Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann Ingen oversættelse 905
Johan Peter Emilius Hartmann Ingen oversættelse 907
Johanne Drewsen og C. von Krieger (Bryllupssange IV) (Ved sundet, hvor alverdens skibe møde) Ingen oversættelse 2504
Johanne Louise Heibergs statue (Omkring dit billed her i marmorstenen) Ingen oversættelse 2180
Johanne Melchior og J. B. Melchior(Bryllupssange XI) (Smyk huset smukt med festligt flag) Ingen oversættelse 2262
Jomfru Ellens vise (På volden ret som alfer de vejrmøller stå) Ingen oversættelse 1644
Jonas Collin (En kraftig vilje og et hjerte stort) Ingen oversættelse 2178
Jonas Collin (I stuen hænger et familiebilled) Ingen oversættelse 2145
Jorden (Herren bød, og jorden stod. -) Ingen oversættelse 1645
Jorden (Ton højt i tidens kamp mit stolte kvad) Ingen oversættelse 1767
Jordlivets svar til nattevandrerens hjertesuk (Skønt birkeris og grammatik) Ingen oversættelse 1514
Josepha Siboni og Ferdinand Tutein (Sølvbryllupssange III) (Sølvbryllupsklokkerne med festlyd klinger) Ingen oversættelse 2005
Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken) Ingen oversættelse 1855
Julesang i det collinske hus (Så sidder vi igen om julebordet) Ingen oversættelse 2498
Juletid (“Halleluja”! sang englehæren) Ingen oversættelse 2272
Juli (Gærdet står med vilde roser) Ingen oversættelse 1773
Juni (De høje popler hæver sig så slanke) Ingen oversættelse 1772
Jylland (Da oldtid kun var nyfødt skum på tidens stolte vove) Ingen oversættelse 1600
Jylland (Jylland mellem tvende have) Ingen oversættelse 2171
Jødepigen The Jewish Girl 122
Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord) Ingen oversættelse 1917
Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker) Ingen oversættelse 1925
Kantate (2) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Du, som vort hjertes dyb forstod) Ingen oversættelse 1926
Kantate afsungen nytårsdag i Garnisonskirken (Herren vi priser! Et år er atter henrundet) Ingen oversættelse 2313
Kartoflerne Ingen oversættelse 207
Kavaleren til sin dame på et bal "for de vandlidte". (Jeg kom herhen for de vandlidte) Ingen oversættelse 2136
Keiserens nye Klæder The Emperor's New Clothes 17
Kjendte og glemte Digte Ingen oversættelse 1308
Kjærestefolkene [Toppen og bolden] The Sweethearts;or,The Top and the Ball 65
Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret Ingen oversættelse 603
Klimafotografi af Madrid (Spaniens hovedstad, nej) Ingen oversættelse 2226
Klintekorset på Møn (Det er en lys, en dejlig sommernat) Ingen oversættelse 1546
Klods-Hans Clumsy Hans 119
Klokkedybet The Bell Deep 124
Klokken The Bell 76
Kometen The Comet 183
Kometen - Et sagn (Da sol stod op, og alle nattens terner) Ingen oversættelse 1544
Kometen 1834 (Lad verden te sig nok så lærd, foruden som forinden) Ingen oversættelse 1566
Komponisten Weyse (Hans trætte støv er bragt til gravens ro) Ingen oversættelse 1919
Konen med æggene (Der var en kone på landet,) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Woman with the Eggs (A woman lived in a cottage)
1841
Kong Christian den Ottende II (Da han lå døende på sygelejet) Ingen oversættelse 1992
Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage) Ingen oversættelse 1908
Kong Frederik den Sjette (Danmark, dejligst vang og vænge") Ingen oversættelse 1873
Kong Frederik den Syvende (Et sørgebudskab gennem landet lød) Ingen oversættelse 2229
Kong Saul, Opera af H. C. Andersen. 2den og 3die Act Ingen oversættelse 638
Kong Saul. Opera i fem Acter Ingen oversættelse 640
Kongen drømmer Ingen oversættelse 619
Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet) Ingen oversættelse 2282
Krøblingen The Cripple 198
Kulbrænderen (Mellem skovens graner her) Ingen oversættelse 1653
Kun en Spillemand Ingen oversættelse 403
Kunstens Dannevirke Ingen oversættelse 624
Kunstnerlivet (Rask rokken snurrede, kanarifuglen sang) Ingen oversættelse 1524
Kærlighed (Se solen blusser så elskovsrød) Ingen oversættelse 1615
Kærlighedens vægtervers (Hov vægter! Klokken er slagen ni!) Ingen oversættelse 1758
København (København, du livsglade by) Ingen oversættelse 2305
L. C. Sander (Du sang Niels Ebbesen, at dansken kunne prise) Ingen oversættelse 1710
L. Holberg (Hil dig, du viddets danske digter-konning) Ingen oversættelse 1696
L. Kruse (Når skibet er en spurv i hvirvelvind) Ingen oversættelse 1700
Landsoldatens hjemkomst (Det er som en festdag hver evige dag) Ingen oversættelse 2030
Langebro Ingen oversættelse 648
Langelandsk folkemelodi (Hun mig har glemt! Min sorg hun ej se) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: She Knows Me Not! (She knows me not! My grief I must hide!)
2076
Laserne The Rags 179
Lev vel I (Lev vel! Lev evig vel!) Ingen oversættelse 2522
Lev vel II (Lev vel! lev evig vel!) Ingen oversættelse 2507
Levnedsbog Ingen oversættelse 804
Levvel til Jenny Lind (Natur og hjerte blev) Ingen oversættelse 1923
Liden Kirsten Ingen oversættelse 622
Liden Kirsten og prins Buris (Der var en duft af det friske hø) Ingen oversættelse 2285
Liden Kirstens Grav Ingen oversættelse 717
Liden Roland. Romance efter Uhland. (Fru Berta sidder bag Klippens Hang). Ingen oversættelse 1824
Liebethaler Grund (Lad os dvæle her i dalen) Ingen oversættelse 1656
Lille Claus og store Claus Little Claus and Big Claus 7
Lille Lise ved brønden (Tæt ved huset brønden står) Ingen oversættelse 1573
Lille Mimi. (Du søde Barn, Du kjender mig jo alt). Ingen oversættelse 1854
Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølvbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale). Ingen oversættelse 2296
Lille Svends udtalelse om vejrliget (Det er et løjerligt vejr, vi har!) Ingen oversættelse 2307
Lille Tuk Little Tuck 84
Lille Viggo (Lille Viggo, vil du ride ranke) Ingen oversættelse 1762
Lille William (Så fløj du fra os, hen hvor ingen ved) Ingen oversættelse 2523
Livet - det dejligste eventyr (Gud fader i Himlen, hvor er du dog god) Ingen oversættelse 2228
Livet en drøm (Du kender grunden til min dybe smerte) Ingen oversættelse 1627
Loppen og Professoren The Flea and the Professor 200
Lotteriet (Et kys som 'indsats' gav jeg nys) Ingen oversættelse 1650
Louise Collin og B. C. W. Lind (Bryllupssange I) (Der omtrent hvor gaden ender) Ingen oversættelse 1904
Louise Collin og B.C.W. Lind (Sølvbryllupssange VI) (Erindrer du -? Ja, det er længe siden) Ingen oversættelse 2246
Louise Ipsen og C. St.A. Bille. (Bryllupssange VII) (Vort liv har mangen højtidsdag,) Ingen oversættelse 2505
Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde) Ingen oversættelse 2265
Luftånden (Mellem det dybe og det høje) Ingen oversættelse 1599
Lundby (Om håbet - ja om håbet drømmer hver) Ingen oversættelse 1703
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen The Will-o'-the-Wisps Are in Town 162
Lykke-Peer Lucky Peer 406
Lykken kan ligge i en Pind Luck May Lie in a Pin 181
Lykkens Blomst Ingen oversættelse 621
Lykkens Kalosker The Galoshes of Fortune 18
Lysene The Candles 188
Længsel med potterne (Hist hvor man kun ser lyngen gro) Ingen oversættelse 1609
Madame K. M. Iversen i Odense (En sjælden kvinde var du, mild og klog) Ingen oversættelse 1847
Maj (Hver måned har sin karakter) Ingen oversættelse 1771
Malaga 1 (Der under træerne nede) Ingen oversættelse 2202
Malaga 2 (Ingen kender mig, ingen kender jeg) Ingen oversættelse 2203
Malaga 3 (Flodlejet ligger udtørret) Ingen oversættelse 2204
Malaga 4 (Ja gult og rødt er Spaniens farver) Ingen oversættelse 2205
Malaga 5 (Hvo skal jeg tro?) Ingen oversættelse 2206
Malaga 6 (Ved husets mur stod en hæk af geranier) Ingen oversættelse 2193
Malaga 7 (Som en lotus på den stille sø) Ingen oversættelse 2207
Malaga 8 (I Norden, i kakkelovnskrogen) Ingen oversættelse 2192
Maleren Fritz Petzholdt (Han fik en kunstners sjæl, som få den fik) Ingen oversættelse 1864
Maleren Sonne (Til lærredet et billede du bandt) Ingen oversættelse 2019
Maleri fra Jyllands vestkyst (Man ser ej træ, ej busk, selv lyngen vil ej gro) Ingen oversættelse 1576
Manden fra Paradis - En komisk fortælling (Der var engang en enke) Ingen oversættelse 1569
Marionetspilleren The Puppet-show Man 95
Marts (Mægtigt vårens pulse banke) Ingen oversættelse 1766
Martsviolerne (Sig himlen hvælver så ren og klar) Ingen oversættelse 1551
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 11 (Mig gamle spørger du unge) Ingen oversættelse 2455
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 12 (Mandag være dig mærkedag) Ingen oversættelse 2456
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 13 (Når våren rider sommer i by) Ingen oversættelse 2457
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 15 (Når skoven bliver grøn,) Ingen oversættelse 2459
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 3 (Klæd dig ikke i rødt, ikke heller i blåt) Ingen oversættelse 2447
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 10 (Nu får vi vinter, nu fyger sneen) Ingen oversættelse 2454
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 16 (Du finder din lykke i København) Ingen oversættelse 2460
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 17 (Du skal ikke tro al snik og snak) Ingen oversættelse 2461
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 18 (Dig laurbær og myrte er skåret) Ingen oversættelse 2462
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 2 (Tro på ingen, ej dig selv) Ingen oversættelse 2446
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 4 (Gør ægteskabstilbud i dagsavisen) Ingen oversættelse 2448
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 5 (Gå til teatret! - Ved himlens stjerner) Ingen oversættelse 2449
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 6 (Natten lang) Ingen oversættelse 2450
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 7 (Nu er du på maskerade) Ingen oversættelse 2451
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 8 (Du er poet) Ingen oversættelse 2452
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 9 (Der vokser for dig - ja vær du glad) Ingen oversættelse 2453
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 1 (Gamle Gunhild fra "Barselstuen") Ingen oversættelse 2445
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 14 (Jeg føler dit lille hjerte dikke) Ingen oversættelse 2458
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 19 (Én ser man født for prosa og én for poesi) Ingen oversættelse 2463
Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang) Ingen oversættelse 2159
Matrosen (Min lussing skal jeg give) Ingen oversættelse 2034
Matrosernes sang (Når bølgerne danser om mærset lidt) Ingen oversættelse 1760
Maurerpigen Ingen oversættelse 617
Med "I Sverrig" til en dansk maler (I nabolandet er en billedskat) Ingen oversættelse 2120
Med "Molbechs eventyr" (Her åbnes dig et slot med tusind sale) Ingen oversættelse 2103
Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). Ingen oversættelse 1880
Med Byrons værker (Til melodi af livs-disharmonien) Ingen oversættelse 2400
Med det onde og med det gode (Ta'r du en ting med det onde) Ingen oversættelse 2298
Med dronning Louises portræt (Du står som moder og som ægteviv) Ingen oversættelse 2233
Med eau de cologne (Når du med dette dig befugter) Ingen oversættelse 2433
Med en "Gliedermann" (Jeg var en gang på den grønne gren) Ingen oversættelse 2409
Med en afbildning (Alt skifter om på tidens bud) Ingen oversættelse 2181
Med en Almanak. (Opad Bakken, ned af Bakken) Ingen oversættelse 2077
Med en blomsterpige af chokolade (Med blomster står hun fra fod til top) Ingen oversættelse 2404
Med en blomstervase (Gaven her er nydelig,) Ingen oversættelse 2419
Med en bog skrivepapir. (At du det får, det er dog jammerskade) Ingen oversættelse 1634
Med en bog-kniv (Med denne kniv kan du sprætte op) Ingen oversættelse 2093
Med en broderet pude i rokoko stil (Endskønt jeg er den yngste jo) Ingen oversættelse 1980
Med en broderet skærm (I stykket her, vil dig dit hjerte sige) Ingen oversættelse 2434
Med en broncehest som papirpresser. Til en dansk statsmand. (Her kommer en hest på flyvende fire) Ingen oversættelse 2099
Med en brystnål i form af en flue (Fluer i hovedet, ja det er slemt) Ingen oversættelse 2386
Med en buket af gule åkandeblomster (Dig nøkken så - ! jeg samled' i buket) Ingen oversættelse 1977
Med en buket violer (De fattige blomster drømte i nat) Ingen oversættelse 1937
Med en del sparebøsser (Hver dag læg hen som hjertets tavlepenge) Ingen oversættelse 2326
Med en dukke (Dukken her er ingen dukke) Ingen oversættelse 2402
Med en dukke (Hos dig forvandles alt til engel) Ingen oversættelse 2388
Med en feltflaske (Mens sneen fyger hid og did) Ingen oversættelse 2094
Med en flaske duftende vand (Da en gang blomsterne dig så) Ingen oversættelse 2407
Med en fløjte fra en dame (Jeg ville gerne blæse dig et stykke) Ingen oversættelse 2387
Med en hund (Her er en hund, og den er stor) Ingen oversættelse 2437
Med en hund i sæbe (Den hverken bjæffer eller brummer) Ingen oversættelse 2420
Med en jagtkniv (Det dundrer under hestens hov) Ingen oversættelse 2393
Med en krave (Den tør du eje) Ingen oversættelse 2416
Med en krave (Du får til julegave) Ingen oversættelse 2430
Med en krukke pomade (Med denne salve fra skønheds-urt) Ingen oversættelse 2081
Med en kurv (En kurv kan man bruge mod Amors rænker) Ingen oversættelse 2385
Med en kurv med æg (I kurven, på ballet, i dans og i leg) Ingen oversættelse 2428
Med en lygte uden lys. (At lygten her er uden lys, har sine egne grunde) Ingen oversættelse 1630
Med en lysestage (Når efter år og dage) Ingen oversættelse 2410
Med en lysestage (Sæt dig i stagen, men ikke for kroget!) Ingen oversættelse 2424
Med en papirholder i form af en ridderhånd (Hvor skønhed lægges) Ingen oversættelse 2441
Med en papirtrykker med blomster (Ved denne du i verden huske må) Ingen oversættelse 2411
Med en pengegris (Her er en yndig junker) Ingen oversættelse 2389
Med en pibe (I ægtestandens søde fryd) Ingen oversættelse 2403
Med en pisk (Du får en pisk, som det sig bør) Ingen oversættelse 2092
Med en ragekniv. (Her skænkes dig en ragekniv, du gamle kåde unge) Ingen oversættelse 1628
Med en rejsehue (Den glade jul dig lover ret) Ingen oversættelse 2413
Med en ring fra en ægtemand til hans hustru (Det røde guld betyder elskovs tro) Ingen oversættelse 2422
Med en smørkande (Vers og smør ej passer sammen) Ingen oversættelse 2096
Med en spåkvinde (Alverden jeg gavner) Ingen oversættelse 2408
Med en tobakspung (Uden snakken, uden takken) Ingen oversættelse 2421
Med en trompet (På jorden og alle planeter) Ingen oversættelse 2390
Med en tøffel (Dertil er du dog ej i stand) Ingen oversættelse 2091
Med en vedbendranke i potte (Jeg bringer dig en lille vedbendranke) Ingen oversættelse 2079
Med en visker (Du som står der og smisker) Ingen oversættelse 2097
Med en østers. (Tag denne østers - og hør sandheds stemme) Ingen oversættelse 1629
Med et billede (Et kobberstykke skal du få) Ingen oversættelse 2429
Med et billede af Rosenborg have (Der sidder en amme ved Rosenborg slot) Ingen oversættelse 2436
Med et blomstrende rosentræ (Modtag et træ, der fuldt med roser gror) Ingen oversættelse 2395
Med et bundt cigarer (Da en syndflods vande) Ingen oversættelse 2399
Med et cigarfoderal (På jagten smager en cigar) Ingen oversættelse 2412
Med et eksemplar af Schillers “Gedichte” (Et rosenflor sprang fra hans hjerte ud) Ingen oversættelse 1968
Med et eksemplar af: Fantasier og skitser. (Den lille sangfugl flagrer glad) Ingen oversættelse 1632
Med et guttaperka-ansigt (En kavaler kom nys hertil) Ingen oversættelse 2427
Med et halsbånd (Lille og nysselig!) Ingen oversættelse 2384
Med et hefte af mine eventyr (Den lille dreng på det gule bind) Ingen oversættelse 2394
Med et huskors (Et huskors får du her; prøv dine kræfter) Ingen oversættelse 2423
Med et kobberstykke (Da roser mangler ved julens leg) Ingen oversættelse 2414
Med et kobberstykke (Som englene det jordiske bortbære) Ingen oversættelse 2397
Med et kravebånd (Fordi man går med kravebånd) Ingen oversættelse 2418
Med et landskab fra Italien (Italien, blomstrende mandelstav) Ingen oversættelse 2417
Med et par handsker (Hille den sorte jøde) Ingen oversættelse 2432
Med et par kopper, hvorpå et billede af Roskilde (Tag koppen med Roskilde-byen) Ingen oversættelse 2425
Med et spejl (Lykkens yndling er du af naturen) Ingen oversættelse 2098
Med et stykke sæbe (Om du alverdens sæbe får) Ingen oversættelse 2078
Med et terracottafigur af Bissen (En danserinde fra Bissens hånd) Ingen oversættelse 2080
Med et tysk eksemplar af mine eventyr (Du har kunstnersjæl, jeg tror derpå) Ingen oversættelse 2398
Med forskellige presenter (Jeg kommer, frøken Anna, med en flaske af min lugt) Ingen oversættelse 2443
Med Freiligraths digte (Ved Islands geyser står hans sommertelt) Ingen oversættelse 2401
Med Gellerts fabler (På menneskets ord slå dig ej til ro) Ingen oversættelse 2396
Med Goethes skrifter (Ved du det land hvor guld-orangen gror) Ingen oversættelse 1940
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser (I kampens stund han blæste kækt) Ingen oversættelse 2438
Med Hegels Philosophie der Geschichte (Med hellig hjertebanken) Ingen oversættelse 1947
Med Ingemanns skrifter (Dannevang ved grønne bred) Ingen oversættelse 1975
Med J. L. Heibergs "Urania" (Her har du Heibergs Urania, hun er så pyntet, hun) Ingen oversættelse 2392
Med jomfru Grahns portræt (Af længsel måtte Seine-staden lide) Ingen oversættelse 1882
Med kong Christian den Niendes portræt (I ét år, hvilket væld af lykkens magt) Ingen oversættelse 2232
Med Lamartines Rejse i Orienten) (Imellem bogens ryg og rand) Ingen oversættelse 2090
Med Lindgreens portræt (Tre slægter har din ild, dit lune kendt) Ingen oversættelse 1890
Med mine "Digte gamle og nye" (Mit hele blomster-mosaik) Ingen oversættelse 2442
Med mine "Samlede skrifter" (Du voksede op i mit hjertes hjem) Ingen oversættelse 2435
Med mine eventyr (Velkommmen! Træd kun ind, du unge pige) Ingen oversættelse 2440
Med mine eventyr (Tak, kære, unge ven, for hver en dag) Ingen oversættelse 2444
Med mit fotograferede portræt i ramme (For med visitkort ej at stå til skamme) Ingen oversættelse 2391
Med mit portræt (Når disse omrids for din tanke stige) Ingen oversættelse 1976
Med nogle smukke fidibus (Til skønhed og højhed hav ingen fidus) Ingen oversættelse 2405
Med Oehlenschlägers buste. (Du er et sjældent træ, hvis grene stige) Ingen oversættelse 1631
Med Oehlenschlägers portræt (Han sang - og Nordens slægter mødtes) Ingen oversættelse 2082
Med papir (Her er papir til mange breve) Ingen oversættelse 2431
Med Phisters portræt (Man lighed og ej lighed her vil finde) Ingen oversættelse 1877
Med prinsesse Dagmars portræt (I Danmark navnet Dagmar er fyrstinden) Ingen oversættelse 2242
Med Rückerts “Gedichte” (Rückert som en fugl sig svinger) Ingen oversættelse 1948
Med sammes "Sicilianske skitser og noveller" (Sicilien er skønheds hjem) Ingen oversættelse 2439
Med Thieles Folkesagn (Modtag fra folketroens ager) Ingen oversættelse 1943
Med Thorvaldsens statue (Slå du med ånd og tale) Ingen oversættelse 2406
Med to vaser (Uden devise og uden fraser) Ingen oversættelse 2415
Med visitkort (Et mindeblad - det sted, du har beæret) Ingen oversættelse 2426
Meer end Perler og Guld Ingen oversættelse 626
Mene, mene tekel upharsin (Sceptret, ikke det på tronen) Ingen oversættelse 2323
Menneskelivet (For den vilde syndflods vande) Ingen oversættelse 1768
Metalsvinet The Metal Pig 60
Mikkels Kjærligheds Historier i Paris Ingen oversættelse 615
Mimi Thyberg (Du sad med brudedragten på dit skød) Ingen oversættelse 1846
Min musa (Min musa nys) Ingen oversættelse 2348
Min undskyldning (Om mine digte) Ingen oversættelse 1595
Min vise (Nu skinner solen varmt og smukt) Ingen oversættelse 1743
Mindedigt af Karen Sophie Larsen (Saa mangen Nat jeg hen til Vinduet gik) Ingen oversættelse 1811
Miraklet (Fra pyramiden i ørkenens sand) Ingen oversættelse 2309
Miss Ross (Da Skotlands skjalde i bjergene sang) Ingen oversættelse 2109
Mit barndoms hjem (Nær Odense Munkemølle) Ingen oversættelse 2311
Mit eget Eventyr uden Digtning Ingen oversættelse 801
Mit Livs Eventyr Ingen oversættelse 802
Mit Livs Eventyr. Fortsættelse Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Horace Scudder: The Story of My Life
803
Moder og datter (Moder, nær de firs I er) Ingen oversættelse 1753
Moderen med barnet (Hist hvor vejen slår en bugt) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Mother and Child (Where the road bends, there you see)
1531
Mol-Toner. (Der tidt i Hjertet Tanker boe). Ingen oversættelse 1665
Morten Lange - (Et juledigt) (Hver midnat mellem tolv og et, fra sydlands-ø til Thule) Ingen oversættelse 1558
Moster Aunty 169
Mosters skærmbræt (Når kulden barsk sig nærmed') Ingen oversættelse 1554
Mulatten Ingen oversættelse 614
Munkens længsel (Atter, atter er en dag da svunden,) Ingen oversættelse 1515
Murcia (Granattræ, citrontræ, - ja slige højbårne) Ingen oversættelse 2200
Murersang (Skilles og mødes)(Hvo skænker mennesket et hjem) Ingen oversættelse 1836
Møllerens datter (Bag ellekrattet nede, hvor møllehjulet går) Ingen oversættelse 2271
Mørket (Jeg drømte - dog en drøm var det ej ganske) Ingen oversættelse 1741
N. F. S. Grundtvig (Stolt synger bølgen gennem Issefjord) Ingen oversættelse 1690
N. T. Bruun (Ej hver en fugl i skovens hal) Ingen oversættelse 1681
Nabofamilierne The Neighboring Families 83
Nattergalen The Nightingale 64
Negerkongens datter (Nøgen, uden guld og brillianter) Ingen oversættelse 2273
Ni og tyvende Aften Twenty-ninth Evening 55
Niels W. Gade (Igennem tanken går en karavane) Ingen oversættelse 2024
Niende Aften Ninth Evening 34
Nissen hos Spekhøkeren The Goblin and the Grocer 110
Nissen og Madamen The Goblin and the Woman 173
Nittende Aften Nineteenth Evening 44
Nogle Viser IIII (Vi er i marts, men martsviol) Ingen oversættelse 2085
Nogle Viser IV (Hæv dig vor sang! Her synger stort og småt) Ingen oversættelse 2086
Nordal Bruun (Franske snørliv - - dog du ved) Ingen oversættelse 1677
Norge (Norge, du sagaland! Din skønhed og vælde) Ingen oversættelse 2295
Norsk stil (Tag mig tusinde) Ingen oversættelse 2376
November (Her november har sin trone) Ingen oversættelse 1777
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. 1862. Ingen oversættelse 326
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling. 1866. Ingen oversættelse 330
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861. Ingen oversættelse 325
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1865. Ingen oversættelse 329
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Anden Samling. 1858. Ingen oversættelse 322
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Fjerde Samling. 1860. Ingen oversættelse 324
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling. 1858. Ingen oversættelse 321
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859. Ingen oversættelse 323
Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling. 1872. Ingen oversættelse 336
Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Ny [første] Samling. 1872. Ingen oversættelse 335
Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848. Ingen oversættelse 315
Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847. Ingen oversættelse 312
Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845. Ingen oversættelse 309
Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling. 1844. Ingen oversættelse 308
Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845. Ingen oversættelse 311
Nürnberg. En Reise-Erindring fra Foraaret 1872 Ingen oversættelse 723
Nytårsaften 1848 (Farvel, farvel, du gamle år) Ingen oversættelse 2035
Nytårsaften 1850 (Endnu en sang i dette år) Ingen oversættelse 2037
Nytårsnat (Nu slumrer hoben i den store stad) Ingen oversættelse 1520
Nytårsønsker til mig selv for hele livet (O gid - (ja jeg tar munden fuld) Ingen oversættelse 1519
Nøkken Ingen oversættelse 631
O. T. Ingen oversættelse 402
Oberst Læssøe (På valpladsen faldt du for Danmarks sag) Ingen oversættelse 2020
Odense (Du kære, gamle fødeby) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Odense (My town, my birthplace old and dear)
2306
Oktober (Spillemand, spil på strenge) Ingen oversættelse 1664
Oktober (Storken er rejst til fremmed land, spurven bor i dens rede) Ingen oversættelse 1776
Oldefa'er Great-Grandfather 189
Oldingen (Foran den store indgang nu jeg står) Ingen oversættelse 2303
Oldtids huslige liv (Ak, hvor romantisk smiler dog det bjælkehus i dalen) Ingen oversættelse 1535
Ole Lukøie Ole Lukoie 57
Ole Lukøie Ingen oversættelse 628
Olufsen (En dåse gav du land og stat) Ingen oversættelse 1705
Om Aartusinder Thousands of Years from Now 101
Organist August Wilhelm Hartmann (Toner, som du engang hørte) Ingen oversættelse 2023
Otte og tyvende Aften Twenty-eighth Evening 54
Ottende Aften Eighth Evening 33
P. A. Heiberg (Komme hvo som komme vil) Ingen oversættelse 1694
P. F. Friis (Du sang om liremanden - ham verden går forbi) Ingen oversættelse 1687
P. Faye (Du sang din ungdoms lyst) Ingen oversættelse 1684
P. Foersom (Du bragte Shakespeares træ på Danmarks scene) Ingen oversættelse 1683
P. H. Friemann (“Den stille bæk", hvor rosen gynger) Ingen oversættelse 1686
P. M. Møller (Digtertræet står i Danas have) Ingen oversættelse 1704
P. M. Trojel og P. R. Trojel (Hin sang dumhedens gudinde) Ingen oversættelse 1724
P. Wulff (Tak for hver Bretlands evig blå kærminde) Ingen oversættelse 1733
Paa Andreas Ludwig Brandt's og Debora Petronella Brandt's Sølv- bryllup. Amsterdam, Den 9de Mei(!) 1869. (Hollænderen og Dan- sken, Gud dem signe!). Ingen oversættelse 2283
Paa den yderste Dag On Judgment Day 105
Paa det 1. Træ. (Den som mig plantede, var selv en Børneven) Ingen oversættelse 1577
Paa det 2. Træ. (Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat). Ingen oversættelse 1578
Paa det 3. Træ. (Naar Heden trykker i den snevre By). Ingen oversættelse 1579
Paa det 4. Træ. (Han, som os satte, alt som spæde Smaae). Ingen oversættelse 1580
Paa Langebro Ingen oversættelse 635
Pantalones vise (Morlille sidder med briller på) Ingen oversættelse 1761
Paradisets Have The Garden of Paradise 23
Paris (Paris, hvor er du dog lystig og glad) Ingen oversættelse 2378
Paris (Susende, vekslende, trættende, broget) Ingen oversættelse 2354
Passionskuespillet i Oberammergau i 1860 Ingen oversættelse 718
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 (Når jordelarven brister) Ingen oversættelse 1624
Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Bryllupssange III) (Hvor bøgen gror ved Øresund) Ingen oversættelse 2075
Pebersvendens Nathue The Nightcap of the "Pebersvend" 127
Peiter, Peter og Peer Peiter, Peter, and Peer 174
Pen og Blækhuus Pen and Inkstand 140
Pengegrisen The Money Pig 118
Peter Erasmus Müller (Om sygelejet sad dit hjertes kære) Ingen oversættelse 1810
Peters vise (1) (Hyldemor) (Det gamle træ, o lad det stå) Ingen oversættelse 2044
Peters vise (2) (Hyldemor) (Imellem havens buske) Ingen oversættelse 2045
Phantasier og Skizzer Ingen oversættelse 1302
Pigen fra Albano (Madonna! jeg næppe af glæde kan tale,) Ingen oversættelse 1989
Pigen, som traadte paa Brødet The Girl Who Trod on the Loaf 135
Poesien (Der er et herligt land) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Poetry (There is a wondrous land)
2006
Poesien (En guddoms tanke er du, poesi) Ingen oversættelse 1769
Poetisk note til digtet: Erindringblad fra hovedstaden (Alverden mig belærer, man mener det så godt) Ingen oversættelse 1612
Poetisk Spiseseddel af H - - (En Suppe kogt paa de homerske Helte). Ingen oversættelse 1511
Poetiske Bagateller Ingen oversættelse 2907
Poetiske Penneprøver Ingen oversættelse 2906
Portnerens Søn The Porter's Son 168
Portnøglen The Gate Key 197
Postmester, grev Holck og hustru, født Møller (Sølvbryllupssange II) (I Hamborg, ved den brede flod) Ingen oversættelse 1909
Pram (Fra helten klædt i brynje blå) Ingen oversættelse 1709
Prindsessen paa Ærten The Princess on the Pea 8
Prolog (Den unge Mai, i lysegrønne Dragt) Ingen oversættelse 1501
Prolog (Når øjet hæver sig mod himlens bue) Ingen oversættelse 1567
Prolog fremsagt paa Hr. Holst's Aftenunderholdning den 9. 2. 1840. (Jeg var endnu en Dreng kun, fuld af Lyst). Ingen oversættelse 1888
Prolog og epilog (En aftenunderholdning med bevilling) Ingen oversættelse 2088
Prologer I (Den dag, vi fødtes, bliver os en fest) Ingen oversættelse 2491
Prologer II (Prologen er altid en slags buket) Ingen oversættelse 2140
Prologer I (Nu er det vinter, det vi alle føle) Ingen oversættelse 2139
Prologer II (I riddertiden, som De alle vide) Ingen oversættelse 2492
Prologer III (Tillad jeg siger hvad De alt ved) Ingen oversættelse 2141
Prologer IV (Borddansen kender De! Ja De har kendt den) Ingen oversættelse 2142
Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i ”Fædrelandet” af af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den Ingen oversættelse 1116
Prøjsisk sandblomst (Ja, Preussen var et dejligt land) Ingen oversættelse 1660
Prøve af »Phantasier og Skizzer« Ingen oversættelse 2902
Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke Ingen oversættelse 2913
Psychen The Psyche 155
På ballet (Som dansens toner svinder livets lykke) Ingen oversættelse 2126
På balletskolen (På "danseskolen" går en dans) Ingen oversættelse 2183
På Brocken (Højt over skyen står jeg her) Ingen oversættelse 1792
På Genfersøen (Hvor Alperne højt deres snekrone bær') Ingen oversættelse 2345
På Gibraltar (Man siger, at i Spanien kvinden) Ingen oversættelse 2215
På Jurabjergene (Hen ad bjerge, gennem bjerge) Ingen oversættelse 2512
På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden) Ingen oversættelse 2516
På slottet Chillon (Vilde fjelde, spejlklar sø) Ingen oversættelse 1823
På sølvbryllupsfesten (Fra Vilhelm Tells til Palnatokes hjem) Ingen oversættelse 2264
På vejen fra Genua langs Middelhavet (Korinthiske søjler! Så stolt, så skønt) Ingen oversættelse 1827
Påskesang (Da jeg bad på Oliebjerget) Ingen oversættelse 1835
Q. Qvæde (Hvad ej et solkys folder ud) Ingen oversættelse 2464
Qvæk Croak! 201
R. Frankenau (Glemt står hans grav bag klosterkirkens mur) Ingen oversættelse 1685
Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) Ingen oversættelse 1870
Ragaz (Bad-Pfäffers) Ingen oversættelse 714
Rahbek (Bien drømmer om sin kube ved hver blomst bag skovens hang) Ingen oversættelse 1707
Raphaels Begravelse Ingen oversættelse 704
Ravnen eller Broderprøven Ingen oversættelse 607
Recension (Vel rødmer land og hav ret smukt i aftensolens flamme) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Critique (Both land and sea, the turn indeed)
1545
Regnen rusker (Regnen rusker, himlen er grå,) Ingen oversættelse 1659
Regnvejr (Det regner, vil I bare se! - i vand står hele gaden) Ingen oversættelse 1538
Reisekammeraten The Traveling Companion 12
Rejse-capriccio (Farvel du stolte hav med al din vælde) Ingen oversættelse 1613
Rejselængsel (Ned til Rhinen!) Ingen oversættelse 2274
Riber (En fløjte skar du dig af gærdets pil) Ingen oversættelse 1712
Rigmor (Du er som en fugl, og så ellevild) Ingen oversættelse 2073
Riimbrev til den lille Thea. (Min lille, velsignede Thea, Jo, Du er rigtig min Ven!). Ingen oversættelse 2260
Rimedjævelen (Før jeg med blæk papiret vil bemale) Ingen oversættelse 1513
Risens datter (Dybt inde under bjerget en gammel rise bor) Ingen oversættelse 1555
Rom 1840 (Op til de våde øer, hvor vinden blæser koldt) Ingen oversættelse 2114
Romance (I aftensolens stråler skyen svømmer) Ingen oversættelse 2328
Romance (Hvor bøgen hælder sin friske gren) Ingen oversættelse 2339
Romance (Langt, langt fra hjemmets kyst) Ingen oversættelse 1990
Romanze. Af et utrykt Drama. (Den Spillemand sin Harpe tog) Ingen oversættelse 1843
Rosen (Du smiler her fra hækkens grønne blade) Ingen oversættelse 1752
Rosen på kisten (Se sørgetoget gennem gyden går) Ingen oversættelse 2008
Rosen-Alfen The Rose Elf 22
Rosenkilde (I godt humør kom Komus fra et gilde) Ingen oversættelse 1713
Rosenknoppen (Rosenknop så fast og rund) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Rosebud (Rosebud red so fine of form)
1842
Roserne og stjernerne (Jeg ved to stjerner så klare, så blå) Ingen oversættelse 1516
Runerne (Klinger, I harper og cymbler) Ingen oversættelse 1915
Røverne i Vissenbjerg i Fyen Ingen oversættelse 602
S. Meisling (Du blev i hjemmet. I dit hjem du gav) Ingen oversættelse 1701
S. S. Blicher (Hvor Nordhavets bølge slår højt på strand) Ingen oversættelse 1676
Salme (I) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Ej templer, rejst af støvets hånd) Ingen oversættelse 1833
Salme (II) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Skabningens herre, dig vil vi vor lovsang frembære) Ingen oversættelse 1834
Salme (Som bladet der fra træet falder) Ingen oversættelse 2066
Samlede Digte Ingen oversættelse 1305
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Andet Bind Ingen oversættelse 1004
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Attende Bind Ingen oversættelse 1020
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Eet og Tyvende og To og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1023
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ellevte Bind Ingen oversættelse 1013
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - En og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1032
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fem og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1026
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femte Bind Ingen oversættelse 1007
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femtende Bind Ingen oversættelse 1017
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fire og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1025
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjerde Bind Ingen oversættelse 1006
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjortende Bind Ingen oversættelse 1016
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Første Bind Ingen oversættelse 1003
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ni og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1030
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Niende Bind Ingen oversættelse 1011
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Nittende Bind Ingen oversættelse 1021
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Otte og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1029
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ottende Bind Ingen oversættelse 1010
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sex og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1027
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sextende Bind Ingen oversættelse 1018
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sjette Bind Ingen oversættelse 1008
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind Ingen oversættelse 1019
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syv og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1028
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syvende Bind Ingen oversættelse 1009
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tiende Bind Ingen oversættelse 1012
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - To og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1033
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tolvte Bind Ingen oversættelse 1014
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1035
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1024
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredie Bind Ingen oversættelse 1005
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredivte Bind Ingen oversættelse 1031
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Trettende Bind Ingen oversættelse 1015
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tyvende Bind Ingen oversættelse 1022
Samsöe (Din vår os lod en dejlig sommer håbe) Ingen oversættelse 1714
Sang (1) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Ingen oversættelse 1862
Sang (2) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Ingen oversættelse 1863
Sang (Du, som nys flugten satte) Ingen oversættelse 1898
Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden). Ingen oversættelse 1875
Sang for de danske i Paris (Da Danmarks bøgeskov sprang ud) Ingen oversættelse 1807
Sang for de Danske i Paris, paa Konsgens (!) Fødselsdag 28de Januar 1832. (I de Franskes Hovedstad -). Ingen oversættelse 1738
Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Sel- skabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand). Ingen oversættelse 1590
Sang i anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Carolines helbredelse (Da du på lejet lå i smerte) Ingen oversættelse 1572
Sang i anledning af Kong Frederik den Syvendes nærværelse i Det Kongelige Teater (Så smukt os kæmpevise Ingen oversættelse 2161
Sang i skoven (Her under skovens grønne tag) Ingen oversættelse 1958
Sang til de Nygifte. October 1853. Trykt hos J. D. Qvist. (Fornylig var der en Spørgen om). Ingen oversættelse 2067
Sang til den kære oldemor A. C. D. Drewsen (Og nu en sang for oldemor) Ingen oversættelse 2499
Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave) Ingen oversættelse 1922
Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind) Ingen oversættelse 2174
Sang til landsoldaten (Dengang du drog af sted :/:) Ingen oversættelse 2042
Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme). Ingen oversættelse 1865
Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år) Ingen oversættelse 1955
Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren) Ingen oversættelse 2288
Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,) Ingen oversættelse 1896
Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt den 3die Octbr. 1840. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Dybt fra Hjertets Grund fremspringer). Ingen oversættelse 1900
Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Nysø, den 4de Octbr. 1840. Mel.: Her Peder kasted Runer over Spange. (Fra gammel Tid stod her i Nysø Have). Ingen oversættelse 1901
Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet). Ingen oversættelse 2068
Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o Ingen oversættelse 2261
Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder Ingen oversættelse 2055
Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved) Ingen oversættelse 2065
Sang ved Frøken Louise Ipsen's og Hr. C. St. A. Bille's Bryllup den 8. Juni 1859. Sally B. Salomons Tryk. (I Hedelandet Blomsten stod). Ingen oversættelse 2167
Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«). Ingen oversættelse 2199
Sang ved Herr Lauritz Eckardt's og Frøken Josephine Thorberg's Bryllup den 17de Juni 1863. (Hvor Holger Danske boer paa Sundets Hjørne) Ingen oversættelse 2198
Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde) Ingen oversættelse 1916
Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land) Ingen oversættelse 2168
Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København) Ingen oversættelse 2176
Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger) Ingen oversættelse 1832
Sang. (For Lunet og det Skjønne). Ingen oversættelse 2317
Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet« Ingen oversættelse 2920
Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes) Ingen oversættelse 2064
Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 Ingen oversættelse 2916
Sangene i Festen paa Kenilworth Ingen oversættelse 610
Sangerinden Ingen oversættelse 651
Sangerinden (Du sang - jeg hørte henrykt sangerinden) Ingen oversættelse 1978
Schack-Staffeldt (Hvad blomsten drømmer mangen sommernat) Ingen oversættelse 1719
September (Septembers herlige natur) Ingen oversættelse 1775
Sex og tyvende Aften Twenty-sixth Evening 53
Sextende Aften Sixteenth Evening 41
Silkeborg Ingen oversættelse 713
Silkeborg (Hvor klostret stod ved søens siv) Ingen oversættelse 2069
Sjette Aften Sixth Evening 31
Sjælen (Kraft, som i vort indre lever) Ingen oversættelse 1510
Skagen Ingen oversættelse 715
Skandinavernes Julesang i Rom 1833 (Sødt dufter Juletræets Blad) Ingen oversættelse 2524
Skarnbassen The Beetle 149
Skibet Ingen oversættelse 604
Skildvagten (Aft'nen er tåget - døsigt lygterne brænde) Ingen oversættelse 1574
Skilles og mødes Ingen oversættelse 611
Skjærmbræts-Billeder Ingen oversættelse 2901
Skolemesteren (I den lumre skolestue vil vi nu dvæle lidt) Ingen oversættelse 1547
Skovbal (Du friske, varme sommerluft) Ingen oversættelse 1819
Skovcapellet Ingen oversættelse 646
Skriveren The Penman 202
Skrubtudsen The Toad 170
Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 Ingen oversættelse 703
Skyggen The Shadow 85
Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække). Ingen oversættelse 2245
Slutterzet (Ole Lukøje) (Nøjsomhed) Ingen oversættelse 2018
Slåentjørnen (Vor junker kom i skoven, der Grethe han så) Ingen oversættelse 2007
Smaa-Digte af H. C. Andersen Ingen oversættelse 2912
Smaa-Vers af H. C. Andersen II Ingen oversættelse 2922
Smaadigte, skrevne til de 4 gamle Abelliner Ingen oversættelse 1401
Smaae-Digte Ingen oversættelse 2908
Smaahistorier. (Efter det Tydske) Ingen oversættelse 2914
Smaavers af H. C. Andersen I Ingen oversættelse 2918
Smaavers af H. C. Andersen III Ingen oversættelse 2932
Smaavers af H. C. Andersen IV Ingen oversættelse 2933
Småvers (Hvad der skal ske, det sker, græd du end blod) Ingen oversættelse 2383
Småvers 10 (Verden er falsk, verden er fæl) Ingen oversættelse 2351
Småvers 12 (Jeg er ej længer i ungdomstid) Ingen oversættelse 2329
Småvers 13 (Dødsenglen flyver i slimet ham) Ingen oversættelse 2352
Småvers 14 (Et evigt liv tør jeg ikke kræve) Ingen oversættelse 2353
Småvers 16 (Ved ham, for hvem at stenen brast for graven) Ingen oversættelse 2355
Småvers 17 (I dette jordlivs forgængelighed) Ingen oversættelse 2356
Småvers 18 (I rummets store uendelige) Ingen oversættelse 2357
Småvers 21 (Er fyren af adel, og pigen har penge) Ingen oversættelse 2360
Småvers 22 (Jeg tror, at der før en verden var) Ingen oversættelse 2361
Småvers 25 (Hvis du forstod mit hjertes suk) Ingen oversættelse 2363
Småvers 25 (Hvis Thorvaldsen dig så, o, søde lykke) Ingen oversættelse 2364
Småvers 26 (Hvor det er sælsomt at se ungdom dø) Ingen oversættelse 2365
Småvers 27 (Hvor skulle jeg kunne glemme) Ingen oversættelse 2366
Småvers 28 (Friskt skyder hverdagslivet sine ranker) Ingen oversættelse 2367
Småvers 29 (Der er så øde på heden) Ingen oversættelse 2368
Småvers 31 (Erindringen gemmer så mangt et syn) Ingen oversættelse 2370
Småvers 32 (Hvis højt i juletræets top) Ingen oversættelse 2371
Småvers 33 (I Orienten nattergalen) Ingen oversættelse 2372
Småvers 38 (På livssejladsen er Gud det fyr) Ingen oversættelse 2267
Småvers 43 (Går du på glatis og falder, min ven) Ingen oversættelse 2292
Småvers 46 (En skyet, gulgrå luft så tung og hed) Ingen oversættelse 2377
Snedronningen (Højt ligger på marken den hvide sne) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Snow Queen (The meadow lies buried in snow so white)
1522
Sneedronningen The Snow Queen 68
Sneemanden The Snow Man 151
Sneglen og Rosenhækken The Snail and the Rosebush 156
Sneglespyt (Den våde, sorte snegl ved rosen sad) Ingen oversættelse 2269
Soldaten (Med dæmpede hvirvler trommerne gå) Ingen oversættelse 1541
Soldatens sang til Dannebrog (Vor gamle fane, vort Dannebrog) Ingen oversættelse 2003
Solskins-Historier Sunshine Stories 182
Sommerfuglen The Butterfly 146
Sommergjækken The Snowdrop 159
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død. (Efter Fiorentini), Rom, den 1ste Januar 1841. (En Paradisets Blomst, af Troen bragt). Ingen oversættelse 1905
Sophie Gade født Hartmann (En moder rives bort fra sine små) Ingen oversættelse 2146
Sorterup (Du digted' for dansken en sang under ø) Ingen oversættelse 1715
Sorøe Gang Ingen oversættelse 504
Souffleurens Benefice Ingen oversættelse 647
Spillehuset (Hvis billeder og lamper kunne tale) Ingen oversættelse 2515
Spillemanden (I landsbyen går det så lystigt til) Ingen oversættelse 1602
Springfyrene The Jumpers 73
Sprogets musik (Af rytmer i kastagnetter) Ingen oversættelse 2196
Stakkels Mary Anne (Under gravens græstørv sover) Ingen oversættelse 2047
Stambogsblade I (Til mig du kom som lille, barnligglad) Ingen oversættelse 2465
Stambogsblade II (Fra Vesterhavets lande) Ingen oversættelse 2466
Stambogsblade III Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 1 (Når hyacintens fine klokker klinge) Ingen oversættelse 2467
Stambogsblade IV A. Henselt (Fra strengene flyver en fuglehær) Ingen oversættelse 2471
Stambogsblade IX Fru O'Neill (Lad dig i smerten selve smerten sige) Ingen oversættelse 2476
Stambogsblade V Danserinden Augusta Nielsen (Den slanke lilje, den hvide) Ingen oversættelse 2472
Stambogsblade VI Musikdirektør W. Rübner (Din vuggegænge blev sat i gang) Ingen oversættelse 2473
Stambogsblade VII Sangeren P. Schram (Lunets lystige skalmeje) Ingen oversættelse 2474
Stambogsblade VIII Komponisten Hägg (Flyv mod syd, drik solskin og folkelig sang) Ingen oversættelse 2475
Stambogsblade X C. Castenskjold (Der synges i by, på mark og i skov) Ingen oversættelse 2477
Stambogsblade XI Til Jonas Collin (Vi er som to strømme af modsat løb) Ingen oversættelse 2478
Stambogsblade XII Fru Grove, født Fenger (Bag Sorø sø ved skoven) Ingen oversættelse 2479
Stambogsblade XIII I en ung norsk komponists album, da han rejste til Rom (Flyv ungdomssund til den evige stad) Ingen oversættelse 2480
Stambogsblade XIV Agnes Dunlop og Michael Rosing (En fader kom med sin lille søn i Reitzels butik) Ingen oversættelse 2481
Stambogsblade XV G. C. Delbanco (Erindrer du, ja det er noget siden,) Ingen oversættelse 2482
Stambogsblade XVI C. Neergård (På livets tangenter, de sorte og hvide) Ingen oversættelse 2483
Stanze (Så hvid hun er min hjertenskær,) Ingen oversættelse 1754
Stanzer for musik (I de hellige guders lund) Ingen oversættelse 1641
Stemninger (Hvil sødt) Ingen oversættelse 2147
Stemninger fra Sevilla 1 (Ak, var der dog kun et eneste sprog) Ingen oversættelse 2222
Stemninger fra Sevilla 2 (Man finder det passende, finder det smukt) Ingen oversættelse 2223
Stemninger fra Sevilla 3 (Jeg er som et vand, som det dybe vand) Ingen oversættelse 2224
Stemninger I (Du pebersvend, vor sang du ved) Ingen oversættelse 2148
Stemninger II (Du stærke død, din tavshed vækker gru) Ingen oversættelse 1856
Stoppenaalen The Darning Needle 78
Storken (Storken bringer os alle de små) Ingen oversættelse 2122
Storkene The Storks 25
Stormen (Som i en søvn ligger luften og havet) Ingen oversættelse 1611
Stormen flytter Skilt The Storm Shifts the Signboards 166
Stormfloden (Stormen fløj ud med dødsbud og rædsler) Ingen oversættelse 2299
Studenten (Højt under taget, hvor svalen bor) Ingen oversættelse 1536
Studenten fra Lund (Jeg aldrig Lundagården glemmer) Ingen oversættelse 1891
Studentersang (Herskere i åndens rige) Ingen oversættelse 1635
Studier efter Naturen Ingen oversættelse 1403
Studier efter naturen II (Vort landskab her er næsten fladt) Ingen oversættelse 1586
Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik) Ingen oversættelse 1625
Studier efter naturen III (Ja Fyn er ret et herligt land) Ingen oversættelse 1626
Studier efter naturen I (Solen skinner i naboens gård, husene ere så lave) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Studies from Nature (Sunshine falls in the neighboring yard)
1570
Subscriptionsplan. Digte (1830) Ingen oversættelse 1103
Subskriptionsplan til “Phantasier og Skizzer” Ingen oversættelse 1104
Suppe paa en Pølsepind Soup on a Sausage Peg 126
Svanereden The Swan's Nest 102
Svarskrivelse til Odense Kommunalbestyrelse paa Indbydelsen til at komme til Odense den 6/12 for at modtage Diplomet som Æresbor Ingen oversættelse 1129
Svinedrengen The Swineherd 58
Svinene The Pigs 98
Svinene - En ode (For mangt et svin på to, der spilledes på lire) Ingen oversættelse 1512
Syttende Aften Seventeenth Evening 42
Syv og tyvende Aften Twenty-seventh Evening 49
Syvende Aften Seventh Evening 32
Söetoft (Phantasus den ungdomsglade) Ingen oversættelse 1722
Sølvskillingen The Silver Shilling 158
Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik) Ingen oversættelse 1887
T. C. Bruun (Hos ordets polypper du ikke går fri) Ingen oversættelse 1682
T. Kingo (Hver tanke går fra hjertet ud) Ingen oversættelse 1698
T. Overskou (Du slog dog københavnerne en plade) Ingen oversættelse 1708
Taarnvægteren Ole Ole, the Tower Keeper 136
Takketale ved Overrækkelsen af Diplomet Ingen oversættelse 1130
Takskrivelse til Studenterforeningen Ingen oversættelse 1142
Talismanen The Talisman 14
Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) Ingen oversættelse 1202
Tanker over nogle gamle forslidte Skoe Ingen oversættelse 1203
Tanker ved en ituslagen jydepotte (Du er ej mer) Ingen oversættelse 1508
Tante Tandpine Aunty Toothache 199
Temperamenterne Ingen oversættelse 209
Th. Thaarup (Hvor rugen gror) Ingen oversættelse 1721
Theepotten The Teapot 160
Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl) Ingen oversættelse 1881
Thorvaldsen Ingen oversættelse 705
Thorvaldsen Ingen oversættelse 1405
Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) Ingen oversættelse 1860
Thorvaldsen III Ved Thorvaldsens kiste (Træd hen til kisten her! kom, fattig mand) Ingen oversættelse 1933
Tiende Aften Tenth Evening 35
Tiggeren og hans hund (Erlægge tre daler i skat for min hund) Ingen oversættelse 1662
Til A. Bournonville II (Et folkesagn igennem slægten lever) Ingen oversættelse 2325
Til A. Bournonville I (Du giver os en digtning uden ord,) Ingen oversættelse 2488
Til A. Oehlenschläger (En sommerluftning, frisk som den fra havet) Ingen oversættelse 2486
Til August Bournonvillle (Ja du har følt og set, forstået ret) Ingen oversættelse 1912
Til Axel Fredstrup (Er "Lykkens Blomst" end kastet hen) Ingen oversættelse 2128
Til Bjørnstjerne Bjørnson (Norlandets digter! Dig Saga indvied) Ingen oversættelse 2490
Til Christian den Ottende (Din nåde mod mig, konge, blev det fyr) Ingen oversættelse 2484
Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature. (Uden Grunde vil Du laste). Ingen oversættelse 1565
Til den lille Gerda Collins sørgende forældre (Den lange nat I skiftevis tilsammen) Ingen oversættelse 1951
Til den lille Marie (Du er vel ikke et år endnu) Ingen oversættelse 2381
Til den lille prins Carl August (I Thüringerskoven ligger et slot,) Ingen oversættelse 1984
Til den, det rammer! (I sympati eller antipati) Ingen oversættelse 2294
Til Deres Kongelige Høiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Wilhelmine Marie. (Midt i den dybe salte Sø). Ingen oversættelse 1788
Til Digteren H. P. Holst. (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne: »Digte«). (Jeg læste dine Digte Blad, for Blad). Ingen oversættelse 1883
Til en dame med en mandlig dukke. (Hør sandheds røst fra juletræets grene) Ingen oversættelse 1633
Til en herre med en kvindelig dukke (Jeg siger dig og i alvorlig tone) Ingen oversættelse 1806
Til en ung billedhugger (Når snart du står i Rom i mindets sale) Ingen oversættelse 2116
Til en ung dame (Sad her et lille spejl i krogen) Ingen oversættelse 1893
Til en ung dame (Når nattergalens øjne man udbrænder) Ingen oversættelse 1794
Til en ung ægtemand (En elsked du før mig, jeg det nok ved) Ingen oversættelse 1892
Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets trehundredårs jubelfest (Hvert laug, hver stand ét bro Ingen oversættelse 1918
Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have). Ingen oversættelse 1861
Til Frederik den Sjette (Vor tid er åndens dage) Ingen oversættelse 1848
Til Frederiks moder (Fromt nævnede han Jesu navn) Ingen oversættelse 2521
Til Fru J. L. Heiberg (Da du lå døden nær, stor var vor sorg) Ingen oversættelse 2135
Til fru Johanne Louise Heiberg (Rul op, rul op du tæppe som) Ingen oversættelse 2060
Til fru Julie Sødring (Du kommer som digtningens gode ånd) Ingen oversættelse 2489
Til fru Mortier de Fontaine (Du sangens datter, lad fra danskens strand) Ingen oversættelse 2118
Til H. C. Lumbye (Min fynske landsmand, som med toner smukt) Ingen oversættelse 2123
Til H. C. Ørsted (Du tråden fandt, en bro for tankens lyn) Ingen oversættelse 2485
Til H. S. 1 (Ind i den dunkle skov i tjørn og krat) Ingen oversættelse 2358
Til H. S. 2 (Hvor kær du er mig, har du vel forstået) Ingen oversættelse 2359
Til hende (Du spurgte: "Hvad er Deres bedste sang) Ingen oversættelse 2332
Til hendes Majestæt enkedronning Caroline Amalie (Ved Lyngby, nær ved sø og sivgroet mose) Ingen oversættelse 2063
Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække) Ingen oversættelse 2004
Til Henriette T -. Med et Exemplar af Paludan-Müllers Amor og Psyche. (De gjætter vel, hvorfor det skeer) Ingen oversættelse 1820
Til Henriette T.- paa hendes Fødselsdag. Ingen oversættelse 1822
Til Hr. Etatsråd Collin (Kunstens tempel ser jeg i det fjerne) Ingen oversættelse 2508
Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue) Ingen oversættelse 2302
Til J. P. E. Hartmann I (Hvad herligt ude du har set og hørt) Ingen oversættelse 1840
Til jomfru Petersen (Et lille vers jeg gerne sige ville) Ingen oversættelse 1894
Til Jonas Collin 1 (Når sneen har bredt julebord) Ingen oversættelse 2316
Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst) Ingen oversættelse 2071
Til kaptajnløjtnant Chr. Wulff (Du fører Danmarks løve) Ingen oversættelse 2487
Til Kjøbenhavns-Postens Læsere, i Anledning af Herr XXX's Critik over: »Kjærlighed paa Nicolai Taarn«. Ingen oversættelse 1101
Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have) Ingen oversættelse 2157
Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). Ingen oversættelse 1868
Til kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisa (Ved hvert et sting blev en rune lagt) Ingen oversættelse 2496
Til landsoldaten (Vor tanke flyver til lejren) Ingen oversættelse 2021
Til maleren Carl Bloch (Det var udstillingstiden på Charlottenborg,) Ingen oversættelse 2321
Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver) Ingen oversættelse 1961
Til min moder (I barndoms kraftløshed på moderarme) Ingen oversættelse 1527
Til min Ven H. P., da han blev forlovet. Ingen oversættelse 1821
Til mine Landsmænd Ingen oversættelse 1139
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann (De får ingen vise, De får ingen sang) Ingen oversættelse 2500
Til sangerinden madam Simonsen (At nattergalens sang og droslens slag) Ingen oversættelse 2134
Til Sophie Gade, født Hartmann (Min egen stærke dreng, min fine pige) Ingen oversættelse 2341
Til Ungdommen. (Er ei vor Barndom en Tryllebog). Ingen oversættelse 1899
To Billeder fra Kjøbenhavn Ingen oversættelse 2924
To Brødre Two Brothers 144
To Digte af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2934
To Jomfruer Two Maidens 116
To og tredivte Aften Thirty-second Evening 86
To og tyvende Aften Twenty-second Evening 47
To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2936
Tolv med Posten Twelve by the Mail 148
Tolvte Aften Twelfth Evening 37
Tommelise Thumbelina 10
Tre dage af en tyveknægts liv (Den første dag - jeg husker det godt) Ingen oversættelse 1795
Tre Digtninger Ingen oversættelse 1002
Tre nye Billeder af H.C. Andersen Ingen oversættelse 2917
Tre nye Eventyr og Historier. 1870. Ingen oversættelse 332
Tre og tredivte Aften Thirty-third Evening 87
Tre og tyvende Aften Twenty-third Evening 52
Tre romerske Drenge Ingen oversættelse 710
Tre Smaae-Digte Ingen oversættelse 2904
Tre ufuldførte historiske Digtninge Ingen oversættelse 2937
Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2935
Tredie Aften Third Evening 28
Tredivte Aften Thirtieth Evening 56
Tredje gang i Italien (Italien IV (Jeg ser igen, Vesuv, dit kæmpe-fyr) Ingen oversættelse 1965
Trettende Aften Thirteenth Evening 38
Tro det Bedste. (Vort Jordliv er kun Regn og Rusk). Ingen oversættelse 2144
Truth Ingen oversættelse 645
Trøst i tro (Skal vi ej mere synge igen) Ingen oversættelse 2240
Tullin (Ved spøg gled vintren hen i muntert lag) Ingen oversættelse 1729
Tunge timer (Vor tid skriver nu på sin visdomsbog) Ingen oversættelse 2312
Tvende Smaadigte Ingen oversættelse 2903
Tyveknægten (I vuggen ligger det spæde nor) Ingen oversættelse 1540
Tyvende Aften Twentieth Evening 45
Tåren (Mit hjerte er en himmel grå) Ingen oversættelse 1585
Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse Ingen oversættelse 1136
Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts Ingen oversættelse 1124
Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal Ingen oversættelse 1126
Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 Ingen oversættelse 1105
Uden Haab. (Solen alt synker, Bølgerne gaae). Ingen oversættelse 2263
Udenfor asylet (“Spillemand spiller på strenge”) Ingen oversættelse 1945
Ugedagene The Days of the Week 177
Ulvesvælget (Troldkugler her jeg støbe vil) Ingen oversættelse 1658
Under en ung afdød piges portræt (Igennem hendes øjnes dyb man så) Ingen oversættelse 2130
Under Piletræet Under The Willow Tree 111
Underlige drømme (Det er så stille i vor by) Ingen oversættelse 1587
Ung elskov (I kærlighed er ingen sorg for tung) Ingen oversættelse 1962
Ungdoms-Forsøg Ingen oversættelse 1001
Urbanus Urbanus 206
Vanddraaben The Drop of Water 89
Vandrerens sang (Hvor stormen løfter højt sin stærke stemme) Ingen oversættelse 2330
Vandrerliv (Gårdhunden gør - dens tænder er så skarpe) Ingen oversættelse 1543
Vandring gjennem Opera-Galleriet Ingen oversættelse 618
Vandring i skoven (Min søde brud, min unge viv) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Roaming in the Forest (My sweetest bride, my tender wife)
2048
Vandring på Vesuv (Italien II (Mellem lilla bjerge drømmer) Ingen oversættelse 1825
Vandringsmanden (Januar) (Et hjem for Samojed og Pescheræ) Ingen oversættelse 1764
Vandringsmanden i Ørkenen. En Skizze. (Man seer kun Himlen og Ørkenens Sand). Ingen oversættelse 1564
Varulven (Klart skinner månen ved midjenat) Ingen oversættelse 1666
Ved borgen Ravenswood i Skotland (Hvor klippen springer i søen ud) Ingen oversættelse 2379
Ved botanikeren Liebmanns afrejse til Mexico 1840 (Når du nu om ikke længe) Ingen oversættelse 1903
Ved Christian Winthers portræt (I marmor smuldrer mangt et navn herneden) Ingen oversættelse 1878
Ved det yderste Hav At the Uttermost Parts of the Sea 117
Ved efterretningen om Michael Wiehes død (Det er en trængsels tid med tab på tab) Ingen oversættelse 2244
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år) Ingen oversættelse 2056
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 2 (I Gud vi fødtes, og i ham vi bliver) Ingen oversættelse 2057
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 3 (En del af Gud er i os lagt) Ingen oversættelse 2058
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 4. (O, lad os mindes på vor sti) Ingen oversættelse 2059
Ved en faders fødselsdag, afsunget af hans børn (Nu kommer visen med knald, hurra) Ingen oversættelse 1889
Ved en tragedies dødsfald (Forleden aften - sådan klokken ni) Ingen oversættelse 1530
Ved en vens afrejse til Paris!” (Hør venners stemme; drik og spis “) Ingen oversættelse 2084
Ved et barns død (Dit øje lo, din kind var rød) Ingen oversættelse 2133
Ved etatsråd Jens Wilken Hornemanns grav (En ældre ven du var os, dig vi fulgte) Ingen oversættelse 1906
Ved festballet i Casino (Når bøgen står med frynset blad) Ingen oversættelse 2170
Ved festen for arkitekt Bindesbøll (Som du tænkte det står nu museet) Ingen oversættelse 2087
Ved indvielsen af den Bingske porcelænsfabrik (Man siger, at ved alfarvej) Ingen oversættelse 2074
Ved juletid i Nizza (Nu er det den dejlige juletid) Ingen oversættelse 2373
Ved juletræet (Danmark, dejligst vang og vænge) Ingen oversættelse 2036
Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod) Ingen oversættelse 2070
Ved kunstnerkarnevalet i Casino 1852 (Til dans og til glæde, lystigt af sted) Ingen oversættelse 2050
Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil) Ingen oversættelse 2172
Ved landgrevinde Louise Charlottes bisættelse i Roskilde Domkirke (I kongesal, i armods stue,) Ingen oversættelse 2237
Ved maleren Bendz's grav i Vicenza (Livsglad, begejstret for din skønne kunst) Ingen oversættelse 1814
Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-). Ingen oversættelse 1502
Ved rektor Meislings indsættelse i Helsingør (Frøet liv Alherren giver) Ingen oversættelse 2497
Ved soldaternes hjemkomst i 1864 (Vor brave soldat, som så ærligt har strid) Ingen oversættelse 2343
Ved Tassos grav (Du er min helgen her, jeg knæler ned) Ingen oversættelse 1972
Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider) Ingen oversættelse 2169
Ved årsskifter II (Igen et år udfolder sine vinger) Ingen oversættelse 2182
Ved årsskifter III (Det nye år kommer susende) Ingen oversættelse 2342
Veirmøllen The Windmill 163
Venskabs-Pagten The Bond of Friendship 61
Verdens deiligste Rose The World's Fairest Rose 100
Vers-vignet (På ungdommens friske rosenblad) Ingen oversættelse 2248
Videnskabernes skål (Vor jord er delt i stater) Ingen oversættelse 1851
Vignetter til danske Digtere Ingen oversættelse 1303
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre The Wind Tells about Valdemar Daae and His Daughters 134
Vise (Min ven, lad alt dig more Vise) Ingen oversættelse 2338
Vise af vaudevillen “Fuglen i Pæretræet” (Så smukt er ingen steder,) Ingen oversættelse 1932
Visitøren og digteren (Her visiteres på dette sted.) Ingen oversættelse 1750
Vor gamle Skolemester Ingen oversættelse 210
Vuggevise (Sov og drøm du engel blid,) Ingen oversættelse 1663
Vænø og Glænø Vänö and Glänö 171
Wessel (Du åd og drak, var sjælden glad) Ingen oversættelse 1728
Weyse (Når barnet fik den kristne dåb) Ingen oversættelse 1936
Ynglingens Klage. (Søde Barndom, Støvets Himmel - Alder!). Ingen oversættelse 2318
Zahle (Dig musen gav en lyre til at spille) Ingen oversættelse 1731
Zetlitz (Din muntre skæmt og sangens raske toner) Ingen oversættelse 1732
Zigeunersang. (I dryppende Taage, i favndyb Snee). Ingen oversættelse 2247
Årets børn (Tolv sønner året har; pas på) Ingen oversættelse 1885
Æblet Ingen oversættelse 208
†Sophie Thiele. (Det er kun Dage siden vi Dig saa). Ingen oversættelse 1818
†Ved Christian Ryders Grav, af L. (Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad). Ingen oversættelse 1853
†Ved Mad. A. K. Spendrups Grav, af C. (Hustrue! Moder! Du har os forladt!). Ingen oversættelse 1504
»Gæk! Gæk!«, Parodie paa Digtet. »Veni creator!« ([med Tilføjelse:] see denne Digt-Samling, Side 91). (Smukt ligger Gaasestien hist i den frie Natur). Ingen oversættelse 1563
»Mohammeds Fødselsdag« og »Jernbanen« Ingen oversættelse 709
»Program«. S. Triers Bogtrykkeri. (Det et Carnevale! -- I Kjøbenhavn). Ingen oversættelse 2301
Østergade, poetisk betragtet (Det hele liv, ret som det står) Ingen oversættelse 1523

Eventuelle rettelser og spørgsmål kan rettes til Lars Bo Jensen eller sekretær og korrespondent Solveig Brunholm.