"Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri." er nummer 1939 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 439 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 447.

"Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri." blev offentliggjort for første gang 1844.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 447:

Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. Bestaar af 3 Afsnit: Efter Examinationen. (Foran Daaben Englen staaer).
Efter Løftets Aflæggelse. (Lov og Priis Dig, Fader milde!).
Til Slutningen. (Baaden glider stille fra Land).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1844.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google