"Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider)" er nummer 2169 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 669 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 801.

"Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider)" blev offentliggjort for første gang 1. januar 1860.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 801:

Nytaarsmorgen. (Et nyfødt Aar paa Verdensstrømmen glider).

Trykt i Illustreret Tidende - 1. Bind, Nr. 14, 1. 1. 1860, 117. Med Tegning af O. Olrik. (Saml. Skr. XII, 383. - Nr. I af Ved Aarsskifter).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a51, 1981/280, 2000/339)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

På nudansk side 605 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google