"Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går)" er nummer 1895 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 395 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 380.

"Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går)" blev offentliggjort for første gang 1840.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 380:

Fædrelandet. 28. Mai 1840. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Ægypteren ved Nilen gaaer).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Og kjøre Vand og klare Vand. Forekommer ogsaa udateret, samt i Tryk fra P. V. Grüner & Co. (Saml. Skr. XII, 48). Sunget ved Festen paa Den kgl. Skydebane.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1964/107)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

På nudansk side 459 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google