"Clara Hartmann og August Winding (Bryllupssange IX) (I prøvens tid, på alvors dag)" er nummer 2239 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 739 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 880.

"Clara Hartmann og August Winding (Bryllupssange IX) (I prøvens tid, på alvors dag)" blev offentliggjort for første gang 10. maj 1864.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 880:

Sang i Kirken ved Hr. August Vindings og Frøken Clara Hartmanns Bryllup. Den 10. Mai 1864. S. Triers Bogtrykkeri. (I Prøvens Tid, paa Alvors Dag).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 528).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/38)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1864.

Udgaver

På nudansk side 757 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google