"I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,)" er nummer 2051 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 551 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 611.

"I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,)" blev offentliggjort for første gang 21. april 1852.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 611:

Sang i Brudehuset ved Frøken Augusta Bournonvilles og Pastor M. P. Tuxens Bryllup, den 21de April 1852. Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Der er en Ø, derhen fra hele Landet).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land. dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 242. - Nr. III af I Brudehuset).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/54)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1852.

Udgaver

På nudansk side 506 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google