"En lille flugt til Rom den 8. marts 1835 (Fra nord, hvor tågen skygger)" er nummer 1817 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 317 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 263.

"En lille flugt til Rom den 8. marts 1835 (Fra nord, hvor tågen skygger)" blev offentliggjort for første gang 1835, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 263:

En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835. (Fra Nord, hvor Taagen skygger).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. Mel.: Im Wald und auf der Heide. (Saml. Skr. XII, 477).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1835.

Udgaver

Værket udkom senere (December 1835) som en del af Digte af H. C. Andersen II. (Værknummer 2911. BFN 272. Kategori/genre: Enkelttryk).

På nudansk side 703 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google