"Studier efter naturen II (Vort landskab her er næsten fladt)" er nummer 1586 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 86 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 98.

"Studier efter naturen II (Vort landskab her er næsten fladt)" blev offentliggjort for første gang 13. september 1830, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 98:

3. Veirmøllen paa Bakken. (Vort Landskab her er næsten fladt). (Saml. Skr. XII, 121). Trykt i »Kjøbenhavns flyvende Post« 13. 9. 1830, Nr. 110.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/295, 1981/64)

Værket udkom som en del af Prøve af »Phantasier og Skizzer«. (Værknummer 2902. BFN 96. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

Udgaver

Værket udkom senere (10. januar 1831) som en del af Studier efter Naturen. (Værknummer 1403. Kategori/genre: Digtkredse).

På nudansk side 166 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google