"Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet)." er nummer 2068 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 568 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 633.

"Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet)." blev offentliggjort for første gang Oktober 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 633:

Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land dets Sted er høit mod Norden. (Optaget i M. L. E. - Saml. Skr. 1, 525). Sunget ved Festen paa Den kgl. Skydebane 22. 10. 1853.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-375)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google