"Marionetspilleren" er nummer 95 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 95 i kategorien eventyr (nummerrækken 1 - 300).

"Marionetspilleren" blev offentliggjort for første gang 19. maj 1851, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Marionetspilleren

Eventyret "Marionetspilleren" tryktes første gang som kapitel 9 i rejsebogen I Sverrig. Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1851.

Udgaver

Værket udkom senere (10. december 1870) som en del af Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870. (Værknummer 333. BFN 1007. Kategori/genre: Eventyrsamling).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google