"Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække)" er nummer 2004 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 504 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 552.

"Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække)" blev offentliggjort for første gang 1849.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 552:

Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke. (Der var en Tid, da under Havens Hække).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade, uden Angivelse af Trykkested eller Aar Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 342). Sunget 11. 10. 1849 i Det kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/275)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1849.

Udgaver

På nudansk side 546 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google