"Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord)" er nummer 1917 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 417 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 421.

"Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord)" blev offentliggjort for første gang 1842.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 421:

Cantate i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28. Juni 1842. lVtusik af J. P. E. Hartmann.

Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Et deiligt Skov- og Kornland er mod Nord).
Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 318). Sunget ved en Koncert af Konservatoriets Elever.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/82)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1842.

Udgaver

På nudansk side 539 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google