"Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken)" er nummer 1855 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 355 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 319.

"Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken)" blev offentliggjort for første gang 1838, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 319:

Jule-Cantate. (Chor: Halleluja! sang Englehæren)

Trykt i Maigave fra Danmarks Digterhave for 1838, udgivet af J. H. Hansen, 51-52. (Saml. Skr. XII, 360, de 3 første Linier her udeladt).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/47)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1838.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 424 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google