"Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen)" er nummer 1995 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 495 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 537.

"Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen)" blev offentliggjort for første gang 1848.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 537:

Fiirstemmig Sang paa Sølvbryllups-Festen den 22. August 1848. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Saa grøn staaer Skoven, sommerlet gaaer Skyen).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 216 - Nr. II af Bregentved). Sunget ved Lensgreve A. W. Moltkes og Lensgrevinde Marie Elisabeth Moltkes Sølvbryllup.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-46)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1848.

Udgaver

På nudansk side 497 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google