"Manden fra Paradis - En komisk fortælling (Der var engang en enke)" er nummer 1569 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 69 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 81.

"Manden fra Paradis - En komisk fortælling (Der var engang en enke)" blev offentliggjort for første gang 31. marts 1830, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 81:

Manden fra Paradiis. En comisk Fortælling. (fremsagt af Jfr. Jørgensen paa Aften-Underholdningen for Capellets Enkekasse, paa det kongelige Theater, den 28de Marts 1830). (Der var engang en Enke).

Trykt i Kjøbenhavns flyvende Post 31. 3. 1830, Nr. 39. (Saml. Skr. XII, 74).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/61, 2000/379)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

Udgaver

Værket udkom senere (10. januar 1831) som en del af Phantasier og Skizzer. (Værknummer 1302. BFN 109. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 141 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google