"Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver)" er nummer 2191 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 691 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 858.

"Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver)" blev offentliggjort for første gang December 1862, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 858:

3. (Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver). (Optaget i »I Spanien« 1863. - Saml. Skr. VIII, 317).

Trykt i Nye Digte af danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. 1863, 52-55. (Udkom December 1862).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/9, 1980/1682)

Værket udkom som en del af Digte af H. C. Andersen VI. (Værknummer 2929. BFN 855. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1862.

Udgaver

Værket udkom senere (9. november 1863) som en del af I Spanien. (Værknummer 720. BFN 869. Kategori/genre: Rejseskildring).

På nudansk side 803 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google