"Hofjuveler Michelsen og hustru, født Hansen (Sølvbryllupssange VIII) (Sølvbryllupsklokker ringer. Hør!)" er nummer 2293 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 793 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1016.

"Hofjuveler Michelsen og hustru, født Hansen (Sølvbryllupssange VIII) (Sølvbryllupsklokker ringer. Hør!)" blev offentliggjort for første gang 10. februar 1872.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1016:

Sang ved Sølvbryllupsfesten. Den 10. Februar 1872. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Sølvbryllupsklokker ringe. Hør!).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Menuetten i Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 542: Hofjuveleer Michelsen og Hustru født Hansen).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-39, A-1069)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1872.

Udgaver

På nudansk side 774 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google