"Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang)" er nummer 2159 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 659 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 764.

"Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang)" blev offentliggjort for første gang 1857.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 764:

Med Professor Niels W. Gade's og Frøken Mathilde Stæger's Brudevielse, den 12te November 1857. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Igjennem Orglets stærke Klang).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 524: Mathilde Stæger og Niels W. Gade (I Kirken)).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1857.

Udgaver

På nudansk side 753 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google