"Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren)" er nummer 2288 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 788 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1003.

"Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren)" blev offentliggjort for første gang 18. oktober 1870.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1003:

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinborg, den 18de October 1870. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Der var en Tid,-til Træl var Bonden kaaren).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 517).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/281)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1870.

Udgaver

På nudansk side 745 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google