"Påskesang (Da jeg bad på Oliebjerget)" er nummer 1835 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 335 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 290.

"Påskesang (Da jeg bad på Oliebjerget)" blev offentliggjort for første gang 2. april 1836.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 290:

Passions-Sang, som Pifferari i Rom synge den, under Fastetiden. (Da jeg bad paa Oliebjerget).

Trykt i Dansk Almeenlæsning, udg. af Prof. Dr. G. F. Ursin, Nr. 14, 2. 4. 1836, 107-108. (Saml. Skr. XII, 156: Paaske-Sang).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1836.

Udgaver

På nudansk side 486 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google