"Da jeg så hende igen (Vi så hinanden efter mange år)" er nummer 1949 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 449 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 462.

"Da jeg så hende igen (Vi så hinanden efter mange år)" blev offentliggjort for første gang December 1844, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 462:

Romanze. (Vi saae hinanden efter mange Aar), 216. (Saml. Skr. XII, 288 - Nr. 29 af »65 Smaavers«: »Da jeg saae hende igjen«).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Værket udkom som en del af Digte af H. C. Andersen V. (Værknummer 2923. BFN 459. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1844.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 413 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google