"Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud)." er nummer 1954 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 454 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 477.

"Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud)." blev offentliggjort for første gang 27. maj 1845.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 477:

Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Hvis et godt Raad o. s. v.. Sunget ved Gottlieb Bindesbøll og Andrea Andersens Bryllup.

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1845.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google