"Gehejmeråd J. Collin II (Alverden rejser nu, det er jo moden,)" er nummer 1991 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 491 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 527.

"Gehejmeråd J. Collin II (Alverden rejser nu, det er jo moden,)" blev offentliggjort for første gang 6. januar 1848.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 527:

Den sjette Januar 1848. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Alverden reiser nu, det er jo Moden)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 249: Geheimeraad J. Collin. Nr. II).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1848.

Udgaver

På nudansk side 510 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google