"Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år)" er nummer 2056 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 556 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 624.

Indeholder (listen er sorteret efter datoen for værkernes første udgivelse):

"Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år)" blev offentliggjort for første gang 4. marts 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 624:

Den 4de Marts 1853. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Foruden Hjemmet i de unge Aar).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 492: Ved Efterslægtselskabets Stiftelsesfest).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

Udgaver

På nudansk side 720 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google