"Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes)" er nummer 2064 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 564 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 629.

"Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes)" blev offentliggjort for første gang 29. juni 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 629:

Sange ved det kongelige Opfostringshuus's hundredeaarige Fest, den 29de Juni 1853. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Det er saa godt at mødes).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, usigneret. (Saml. Skr. XII, 496).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

Udgaver

På nudansk side 725 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google