"Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue)" er nummer 2302 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 802 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1035.

"Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue)" blev offentliggjort for første gang 22. maj 1874.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1035:

Til J. P. E. Hartmann. 22. Mai 1874. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Velan, lad os de gamle Minder skue!).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden! (Saml. Skr. XII, 519). Sunget ved Hartmanns 50 Aars Jubilæum paa Den kgl. Skydebane.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/43)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1874.

Udgaver

På nudansk side 747 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google