"Sneglespyt (Den våde, sorte snegl ved rosen sad)" er nummer 2269 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 769 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 935.

"Sneglespyt (Den våde, sorte snegl ved rosen sad)" blev offentliggjort for første gang 3. november 1867, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 935:

IV. (Den vaade, sorte Snegl ved Rosen sad).

(Saml. Skr. XII, 413. - Nr. 37 af Smaavers: Snegle-Spyt).

Værket udkom som en del af Smaavers af H. C. Andersen III. (Værknummer 2932. BFN 932. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1867.

Udgaver

Værket udkom senere (12. december 1867) som en del af Kjendte og glemte Digte. (Værknummer 1308. BFN 940. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 580 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google