"Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge)" er nummer 2054 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 554 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 614.

"Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge)" blev offentliggjort for første gang Oktober 1852.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 614:

Sang ved Landmands-Mødet i Kjøbenhavn. October 1852. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Er Grunden god, saa er der godt at bygge).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 267: Danmark). Sunget i Casino 9. 10. 1852. - Trykti Fædrelandet, 11.10.1852.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/50, A-698r)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1852.

Udgaver

På nudansk side 527 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google