"Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys)" er nummer 2049 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 549 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 604.

"Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys)" blev offentliggjort for første gang 21. februar 1852.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 604:

Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. Musiken af J. P. E. Hartmann. Texten af H. C. Andersen. Kjøbenhavn. Trykt hos Kongl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Hvor Sneen laae paa Marken nys)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-73)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1852.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google