"Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne)" er nummer 1849 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 349 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 312.

"Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne)" blev offentliggjort for første gang 11. februar 1838.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 312:

Epilog, fremsagt ved Aftenunderholdning den 11. Februar 1838 til Fordeel for Stiftelsen til Blindes Dannelse. (Jeg veed om Farverne, de ere skjønne).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade, uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. (Saml. Skr. XII, 449 - Nr. I af Epiloger).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1838.

Udgaver

På nudansk side 679 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google