"Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder" er nummer 2055 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 555 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 615.

"Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder" blev offentliggjort for første gang Oktober 1852.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 615:

Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar. October 1852. Kjøbenhavn. Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Baand, det os til Festen kalder).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 491).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1852.

Udgaver

På nudansk side 719 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google