"Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage)" er nummer 1908 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 408 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 403.

"Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage)" blev offentliggjort for første gang 18. september 1841.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 403:

Bøndernes og Fiskernes Sang til Kongen. Den 18de September 1841. (Du, Konge! vil modtage).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. Mel. Vift stolt paa Codans Bølge. (Saml. Skr. XII, 257 - Nr. I af Kong Christian den Ottende). Afsunget paa Sorgenfri.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-43, 2000/45)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1841.

Udgaver

På nudansk side 517 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google