"Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger)" er nummer 1832 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 332 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 286.

"Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger)" blev offentliggjort for første gang 8. marts 1836.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 286:

Sang ved Romergildet den 8de Marts 1836. (Det Land hvor Kunsten bygger).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. Mel. Komm, lieber Mai und mache. (Saml. Skr. XII, 479).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1836.

Udgaver

På nudansk side 705 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google