"H. C. Ørsted (Han var så sand, han var så ejegod)" er nummer 2039 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 539 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 588.

"H. C. Ørsted (Han var så sand, han var så ejegod)" blev offentliggjort for første gang 11. marts 1851.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 588:

† H. C. Ørsted. (Han var saa sand, han var saa eiegod).

Trykt i Fædrelandet 11. 3. 1851, Nr. 59, 233. (Saml. Skr. XII, 356).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1851.

Udgaver

På nudansk side 552 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google