"Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student)" er nummer 1860 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 360 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 330.

"Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student)" blev offentliggjort for første gang 13. oktober 1838, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 330:

Til Thorvaldsen. Ved hans første Besøg i Studenterforeningen, den 13de October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bog- trykkeri. (October bliver man Student).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Jeg ønsker mig en yndig Viv. (Saml. Skr. XII, 305).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/476)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1838.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

Værket udkom senere (26. december 1847) som en del af Thorvaldsen. (Værknummer 1405. Kategori/genre: Digtkredse).

På nudansk side 376 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google