"Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved)" er nummer 2065 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 565 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 630.

"Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved)" blev offentliggjort for første gang 5. august 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 630:

Sang ved Fru Malle Drewsens Fødselsfest paa Silkeborg, den 5te August 1853. Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkeri. (Om Jylland Mange det kun veed :)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Menuetten af Elverhøi (Saml. Skr. XII, 498).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

Udgaver

På nudansk side 727 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google