"Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik)" er nummer 1625 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 125 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 140.

Indeholder :

"Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik)" blev offentliggjort for første gang 10. januar 1831, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 140:

III. (Den gothisk gamle Kirke er sjunken for vort Blik) p. 127

(Genoptrykt: Saml. Digte 1833: Graabrødrelille. Brudstykke Saml. Skr. XII, 140 - Fyen Nr. 1).

Værket udkom som en del af Studier efter Naturen. (Værknummer 1403. Kategori/genre: Digtkredse).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1831.

Udgaver

På nudansk side 168 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google