"En Historie" er nummer 96 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 96 i kategorien eventyr (nummerrækken 1 - 300).

"En Historie" blev offentliggjort for første gang 19. maj 1851, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

En Historie

Eventyret "En Historie" tryktes første gang som kapitel 13 i rejsebogen I Sverrig. Følgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjøbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.

Værket udkom som en del af I Sverrig. (Værknummer 712. BFN 591. Kategori/genre: Rejseskildring).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1851.

Udgaver

Værket udkom senere (30. marts 1863) som en del af Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863. (Værknummer 328. BFN 847. Kategori/genre: Eventyrsamling).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google