"Lille Svends udtalelse om vejrliget (Det er et løjerligt vejr, vi har!)" er nummer 2307 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 807 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1045.

"Lille Svends udtalelse om vejrliget (Det er et løjerligt vejr, vi har!)" blev offentliggjort for første gang 1875.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1045:

Lille Svends Udtalelse om Vejrliget i Vinter. (Det er et løjerligt Vejr, vi har !).

Trykt i Nordisk illustreret Børneblad, 2. Aargang, Nr. 9. 102. (Udkom Februar). (Saml. Skr. XII, 399).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/84)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1875.

Udgaver

På nudansk side 621 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google