"Tanker over nogle gamle forslidte Skoe" er nummer 1203 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 3 i kategorien satire og humor (nummerrækken 1201 - 1300). BFN 85.

"Tanker over nogle gamle forslidte Skoe" blev offentliggjort for første gang 7. april 1830.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 85:

Tanker over nogle gamle forslidte Skoe. (Bearbejdet efter det Tydske, med nogle smaae Forandringer).

Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 1. Bind, Nr. 23, 7. 4. 1830, 366-367.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/38)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google