"Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder)" er nummer 2184 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 684 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 839.

"Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder)" blev offentliggjort for første gang 4. maj 1862, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 839:

(Han over Strængene som Hersker byder).

Trykt i Illustreret Tidende. 3. Bind, Nr. 136, 4. 5. 1862, 250. Sp. 1. (Saml. Skr. XII, 446: Alexander Dreyschock Nr. 8 af Til Forskjellige).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1862.

Udgaver

Værket udkom senere (12. december 1867) som en del af Kjendte og glemte Digte. (Værknummer 1308. BFN 940. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 579 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google