"Hjemmet (Når hjemme man på gadens bræt)" er nummer 2046 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 546 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 598.

"Hjemmet (Når hjemme man på gadens bræt)" blev offentliggjort for første gang 14. januar 1852.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 598:

»Hjemmet«. Sang ved Festen for Maleren F. L. Storch den 14. Januar 1852. Kjøbenhavn. Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri. (Naar hjemme man paa Gadens Bræt).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Trykt paa lyseblaat Papir. Mel. Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 193).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1852.

Udgaver

På nudansk side 489 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google