"Underlige drømme (Det er så stille i vor by)" er nummer 1587 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 87 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 99.

"Underlige drømme (Det er så stille i vor by)" blev offentliggjort for første gang 15. september 1830, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 99:

Underlige Drømme. (Det er saa stille i vor By).

Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 2. Bind, Nr. 22, 15. 9. 1830, 351-352. (Saml. Skr. XII, 312).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-378c)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

Udgaver

Værket udkom senere (20. august 1833) som en del af Samlede Digte. (Værknummer 1305. BFN 224. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 356 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google