"Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have)." er nummer 1861 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 361 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 331.

"Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have)." blev offentliggjort for første gang 20. oktober 1838.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 331:

Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. Sunget ved Fakkeltoget til Etatsraad Hornemann i Botanisk Have.

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1838.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google