"Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)" er nummer 2070 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 570 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 640.

"Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)" blev offentliggjort for første gang 22. december 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 640:

Ved Krandsens Heisning paa Hr. Grandjean's ny Gaard, den 22de December 1853. Kjøbenhavn. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Fra gammel Tid en Gaard her stod).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 500).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

Udgaver

På nudansk side 729 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google