"Mit barndoms hjem (Nær Odense Munkemølle)" er nummer 2311 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 811 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1050.

"Mit barndoms hjem (Nær Odense Munkemølle)" blev offentliggjort for første gang 4. april 1875.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1050:

Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle).

Trykt i Søndags-Posten, illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder. 13. Aargang, Nr. 588, 4. 4. 1875. Med Billede af Barndomshjemmet i Odense. (Saml. Skr. XII, 401).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/143, XII-4, 1991/141)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1875.

Udgaver

På nudansk side 623 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google