"Grethes glæde over sommeren (I denne måned flytter vi på landet)" er nummer 1749 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 249 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 184.

"Grethes glæde over sommeren (I denne måned flytter vi på landet)" blev offentliggjort for første gang 19. maj 1832, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 184:

Grethes Glæde over Sommeren. (I denne Maaned flytte vi paa Landet).

Trykt i Kjøbenhavns-Posten 19. 5. 1832, Nr. 104, 397. (Saml. Skr. XII, 220).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727r)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1832.

Udgaver

Værket udkom senere (20. august 1833) som en del af Samlede Digte. (Værknummer 1305. BFN 224. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 330 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google