"Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind)" er nummer 2174 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 674 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 808.

"Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind)" blev offentliggjort for første gang 1860.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 808:

Sang til Kongen ved Allerhøisammes Ankomst i Det kongelige Akademi for de skiønne Kunster. Den 31. Marts 1860. Thieles Bogtrykker (I Kunstens Hal vi træde ind).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Ung Adelsteen paa Thinge stod etc. (Saml. Skr. XII, 466).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

På nudansk side 696 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google