"Med en afbildning (Alt skifter om på tidens bud)" er nummer 2181 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 681 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 834.

"Med en afbildning (Alt skifter om på tidens bud)" blev offentliggjort for første gang 1861.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 834:

(Alt skifter om paa Tidens Bud).

Trykt under et Billede af den Collinske Gaard i Folkekalender for Danmark. 1862. 11. Aargang, 105. (Saml. Skr. XII, 413. Nr. 36 af Smaavers: Med en Afbildning).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/127, XVIII-38k)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1861.

Udgaver

På nudansk side 638 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google