"Fru Emma Hartmann (Her et hjerte har hørt op at banke)" er nummer 2040 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 540 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 589.

"Fru Emma Hartmann (Her et hjerte har hørt op at banke)" blev offentliggjort for første gang 13. marts 1850.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 589:

† Emma Hartmann, født Zinn, den 13. Marts 1850. (!) Trykt hos F. E. Bording. (Her et Hierte har hørt op at banke).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, trykt paa lyseblaat Papir. Samme Dato trykt i Fædrelandet, Nr. 61, 241. (Saml. Skr. XII, 357).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/469)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1850.

Udgaver

På nudansk side 552 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google